ÅSIKT

Fackliga ledare ska inte ha extraknäck

Kommunals tidning, Kommunalarbetaren har fortsatt att granska förbundets affärer.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I januari kunde Aftonbladet avslöja rader av märkliga affärer i fackförbundet Kommunal. Det handlade om generös representation, goda vänner som fick lägenhetskontrakt och medlemspengar som bland annat plöjdes ner i en lyxkrog.

Tusentals medlemmar valde i besvikelsen att lämna förbundet, kassören Anders Bergström fick gå och ordföranden Annelie Nordström lovade på en känslosam presskonferens att städa upp innan hon ska lämna över uppdragen på kongressen i månadsskiftet maj - juni.

Sedan dess har förbundets tidning, Kommunalarbetaren, fortsatt att granska förbundets affärer. Ett viktigt arbete, för även om det har allmänt intresse hur landets största fackliga organisation sköter sina affärer är det naturligtvis först och främst en fråga för förbundets medlemmar. Det är deras förtroende ledningen förvaltat, och i många fall svikit.

37 olika uppdrag

En detalj i det som avslöjats handlar om arvoden för de styrelseuppdrag Kommunals ledare haft. Kassören, Anders Bergström, hade innan han avgick 37 olika poster i styrelser och kommittéer. Bland annat satt han i Aftonbladets styrelse.

Bergström representerade knappast sig själv vid alla dessa sammanträden. Han hade uppdragen som en del av sitt arbete i Kommunal. Ändå betalades det ibland ut arvoden, sammanlagt 380 000 kronor utöver den vanliga lönen år 2014.

Det är i runda tal 100 000 kronor mer än en vanlig kommunalmedlem tjänar på ett heltidsarbete.

Var inte ensam

Nu kan Kommunalarbetaren berätta att Bergström inte varit ensam om att få extrainkomster. Samma sak gäller till exempel avtalssekreteraren Lenita Granlund som 2014 fick över 200 000 kronor i arvoden för olika styrelseuppdrag utöver den vanliga lönen. Pengar som har gått till Granlund själv.

Det märkliga är att det händer. Att just styrelseuppdrag och extrainkomster kan leda till problem med trovärdigheten vet nämligen alla som varit med i facklig verksamhet. Just det kombinationen har vingklippt två LO-ordföranden de senaste 25 åren.

Blotta misstanken att arvodena utgör ett skäl för de fackliga ledarna att samla på sig uppdrag riskerar att skada dem både i rollen som fackliga ledare och som styrelseledamöter. Det är synd, för fackliga perspektiv behöver faktiskt vara med när viktiga beslut fattas.

Vanlig lön räcker

Att ledningen för Kommunal nu - mitt i den kanske viktigaste avtalsrörelsen på länge - tvingas svara på frågor om arvoden är märkligt på ytterligare ett sätt.

Alla vet nämligen hur de ska undvika problemet. LO har - på förekommen anledning - bestämt att ledningens arvoden för uppdrag som utförs i tjänsten ska stanna i organisationen. Den vanliga lönen får räcka som ersättning.

IF Metall har liknande regler, och fackförbundet Pappers något liknande. Men i övrigt är det som om tidigare skandaler gått de 14 LO-förbunden förbi.

Just nu är den allra viktigaste uppgiften för Kommunal att lyckas i den avtalsrörelsen som pågår. Men nästan lika viktigt är det att genomföra den storstädning som Annelie Nordström utlovats. Förbundet har redan rensat i sina bolagsaffärer, stängt restaurangen och stramat upp alkoholreglerna.

Det är gott och väl, men ska svensk fackföreningsrörelse i allmänhet och Kommunal i synnerhet undvika kommande skandaler är det lika bra att också göra upp med traditionen av lönsamma extraknäck för ledningen.

Det är faktiskt inte så svårt.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.