ÅSIKT

Skolan måste ge nyanlända stöd

Foto: BJÖRN LINDAHL
RESULTATEN SJUNKER Invandringen är enligt Skolverkets nya rapport en anledning till de fallande resultaten i skolan. Utbildnings­minister Gustav Fridolin (MP) och gymnasieminister Aida Hadzialic (S) står inför stora utmaningar.
LEDARE

15 mars 2016. Skolan

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Invandringen har sänkt resultaten i den svenska skolan. Det gäller framför allt den växande andelen obehöriga till ­gymnasieskolan, men även de fallande resultaten i stora internationella undersökningar som Pisa.

Det är, i mycket stark sammanfattning, slutsatsen i den rapport om invand­ringens betydelse för skolresultaten som Skolverket presenterade i går.

Utbildningsminister Gustav Fridolin hade sin slutsats klar. Skolan måste, ­enligt ministern, bli bättre på att ge stöd till de elever som kommer hit.

Kräver enorma insatser

Det är en slutsats som förpliktar. ­Ministern behöver inte bara övertyga ­finansministern om att skolan måste få nya resurser. Han ska dessutom få bukt med lärarbristen, förstärka undervisningen i svenska som andraspråk och skapa förutsättningar för ett fortgående utvecklingsarbete.

Det behövs personal, arbetsrutiner

och en organisation som ger alla skolor en chans att klara sitt uppdrag. Och ändå kommer det knappast att räcka.

Rapporten konstaterar alltså att det ökande antalet elever som inte klarar av grundskolan och blir behöriga till gymnasieskolan till stor del beror på att ­elever kommer till Sverige efter den ­ordinarie skolstarten.

Många hinner helt enkelt inte ikapp, och det skapar problem när gymnasie­utbildningen blivit en allt viktigare bas.

Uppmanar till kunskapslyft

Den som tvingas börja skolan flera år senare än sina klasskamrater, och som dessutom ska lära sig ett nytt språk, har en uppförsbacke. Och det blir inte ­lättare om man flytt från ett krig och ett havererat skolsystem.

Hur mycket stöd skolan än ger ­kommer alla inte att ha nått målen till nian.

Skolverkets generaldirektör Anna ­Ekström konstaterade i går att rapporten också ska läsas som en uppmaning till storsatsningar på SFI och vuxenutbildning.

Sverige behöver ett permanent ­kunskapslyft. Invandring och integration är bara ytterligare ett argument för ­kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. Kanske är det den viktigaste slutsatsen vi borde dra av Skolverkets siffror.

Raset har andra orsaker

Samtidigt konstaterar rapporten faktiskt att invandringen bara är en av skolans utmaningar. De sjunkande skolresultaten beror, med Skolverkets ord, till en mindre men inte obetydlig del på en ökad andel elever med utländsk bakgrund.

Det betyder förstås att en större och högst betydande del av raset måste förklaras på andra sätt. Invandringen påverkar skolan, men den riktigt stora utmaningen handlar fortfarande om andra ­saker.

Som att förbättra studieresultaten.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.