ÅSIKT

Borg väljer budget framför arbetslöshet

Anders Borg klipper till med både skattehöjningar och besparingar
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Förra året tog alliansregeringen strid för sänkta skatter. I höstas ville regeringen satsa 15 miljarder på sänkta skatter och drygt en halv miljard, 600 miljoner, på skolan.

Nu har de fått kalla fötter. De verkar ha insett att svenska folket inte alls vill se mer av skattesänkningar, utan tvärtom förbättringar av den gemensamma välfärden och skolan.

I morse konkretiserade Anders Borg vilka skattehöjningar han vill se för att kunna finansiera förbättringarna. Han föreslog en höjning av sprit- och tobaksskatten, en rejäl höjning av fordonsskatten och ett borttagande av avdraget för privat pensionssparande. Det är utmärkta förslag.

Det är rimligt att det kostar mer att köra bil, och framförallt bensinslukande bilar. Höjningen av sprit- och tobaksskatten verkar vara väl avvägda med tanke på att en snabbare höjning riskerar leda till mer smuggling.

Att avdraget för privat pensionssparande äntligen tas bort är utmärkt. Detta avdrag lönar sig framförallt för höginkomsttagare, eftersom de får lägre skatt som pensionärer än när de jobbar. För de med lägre inkomster är privat pensionssparande bara en fet inkomstkälla för bankerna. Det vore bättre om sparandet skedde i en annan form.

Märkligare är emellertid Anders Borgs besparingsförslag. Myndigheterna får mindre pengar framöver, trots att många av dem är hårt pressade.

Det sker också en rejäl besparing på studenter. Studiebidraget sänks och lånedelen höjs. Dessutom ska inte lånet skrivas av när de blir pensionärer. En misslyckad investering i utbildning, på grund av att de till exempel inte klarat studierna, ska inte bara leda till en sämre livsinkomst utan kan också ge en ännu sämre pensionärstillvaro.

Det är här förslag som kommer att vara tuffa att förklara för Sveriges studenter, som redan i dag är oroade över hur de ska klara sig ekonomiskt. Förändringar kommer framförallt slå mot dem som kommer från studieovana hem. Rädslan för att ta lån blir större och möjligheterna att klara sig på bidraget sämre.

Det största problemet är emellertid att regeringen redan nu väljer att fokusera på ett minskat budgetunderskott i stället för på minskad arbetslöshet. Socialdemokraterna, med Magdalena Andersson i spetsen, har i och för sig i ett aggressivt tonläge kritiserat regeringen för budgetunderskotten.

Nu kommer regeringens svar på denna kritik.

Det vore betydligt bättre om det gjorde ytterligare investeringar för att hålla farten uppe i ekonomin. Även om äntligen arbetslöshetssiffrorna pekar åt rätt håll är vi långt ifrån full sysselsättning.

ARTIKELN HANDLAR OM