ÅSIKT

Äntligen klipper Borg till bankerna

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Anders Borg spelade i går ut sina sista kort inför det kommande valet. Tanken med de skattehöjningar och besparingar som presenterades är att skapa ett ekonomiskt utrymme för kommande förbättringsförslag som vi nog snart kommer att få veta mer om.

Socialdemokraternas kritik av budgetunderskotten har tagit skruv och Borg var noga med att påpeka att budgeten var på väg mot balans. Att snabbt svänga om den moderata retoriken från stora skattesänkningar till skattehöjningar kommer antagligen förvirra en del väljare.

Tanken med förslagen är försöka jaga in Socialdemokraterna i ett hörn och minska deras möjligheter att satsa på välfärden.

Men det riskerar att bli ett rejält skott i foten. Ett av förslagen innebar att studiebidraget sänks och lånedelen höjs. Bidragsandelen är nu nere på en fjärdedel, så låg har den inte varit på decennier.

■ ■ ■

Dessutom ska inte lånet skrivas av när studenterna blir pensionärer. Den som till exempel inte klarar studierna ska inte bara få en sämre livsinkomst utan också en ännu sämre pensionärstillvaro.

Försämringarna kommer framförallt slå mot dem som kommer från studie­ovana hem. Rädslan för att ta lån blir större och möjligheterna att klara sig ­på bidraget sämre.

Regeringens förslag om borttagna ­avdrag för privat pensionssparande är mer intressant. Avdraget för privat pensionssparande gynnar banker och höginkomsttagare. Låg- och medel­inkomsttagare kan tvärtom skatte­mässigt straffas, om de sparar till ­pensionen på detta sätt.

■ ■ ■

Bankerna har för det mesta talat tyst om det. Privat pensionssparande har varit en fet kassako för dem. Genom en högljudd lobbyism har de lyckats bevaka detta privilegium.

Anders Borg verkar nu ha tröttnat ­rejält på bankerna efter de senaste ­månadernas utdelningsfest. Inte en dag för tidigt.

Att regeringen låtit bankernas lurendrejeri med på låginkomsttagares bekostnad pågå så här länge är pinsamt. 

ARTIKELN HANDLAR OM