ÅSIKT

Sverige inte tryggare av fler livstidsdömda

Foto: TOMMY MARDELL
Med livstidsstraff ökar risken för desperata rymningar och gisslansituationer.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Att mördare ska dömas till livstid kan låta rimligt. Det verkar i alla fall regeringen och socialdemokraterna tycka. På tisdag ska Riksdagen rösta igenom en ny lag som innebär att livstid ska bli det vanliga straffet vid mord. 

Fram till 2009 fick morddömda antingen fängelse i tio år eller så blev de dömda till livstid.

Allt längre straff

Tidigare blev fångarna ofta benådade efter 12 till 15 år. Men under 1990-talet var det ingen som ville visa sig mjuk mot kriminella. Tiden i fängelse förlängdes successivt. Nu finns det en del som fått sitta inne i mer än 30 år.

Skillnaden mellan livstidsstraff och ett tidsbestämt straff blev alltså allt större.

Samma regering - som nu backar från sitt eget beslut - föreslog därför att förlänga de tidsbestämda straffen för mord. Resultatet har precis som förväntat inneburit att straffet nu i genomsnitt är 14 år och att färre får livstid.

Livstidsstraff inte bra

Livstidsstraff innebär problem. Det är alla rättsexperter ense om.

Om det inte finns något hopp om frigivning blir drivkrafterna att bete sig väl i fängelset sämre. Man har inget att förlora på att utsätta medfångar eller kriminalvårdare för hot eller våld. Straffet kan ändå inte bli värre.

Att veta när man blir fri påverkar också rehabilitering och anpassning. Att i fängelset försöka lära sig ett yrke eller skaffa sig en utbildning känns meningsfyllt först när man vet att den kan komma till användning.

Kriminalvården har också varnat regeringen för att fler livstidsdömda gör det svårare för dem att klara uppdraget att anpassa interner till ett liv utanför fängelsemurarna.

M och S lyssnar inte på forskning

Men regeringen och socialdemokraterna ser uppenbart annorlunda på saken. De anser att livstidsstraff ska vara det normala.

Det handlar inte om prevention. Det finns inte några studier som visar att längre straff får ned antalet mord.

Det handlar inte heller om att mördare som släpps fria brukar begå nya brott. Det är i själva verket mycket ovanligt.

Det handlar inte heller om att det behövs krafttag för att stävja en brottsutveckling som är på väg åt fel håll. Trots att befolkningen ökar i Sverige så sjunker antalet mord snabbt. Antalet som dött på detta sätt har - trots det som står i kvällstidningarna - nästan halverats sedan slutet av 1980-talet.

Bara partitaktik

Regeringens enda argument är att livstidsstraff bättre skulle svara mot medborgarnas rättsmedvetande. De vill säga "man vill ge folk det dem vill ha" - trots att det inte finns några vettiga argument för att göra det.

Mord är ett oerhört allvarligt brott. De tycker vi i dag - och det tyckte vi också på 1980-talet.  Men straffskärpningen fyller inte någon funktion. Den enda förklaringen är, som Sveriges advokatsamfund skrev i sitt remissvar, att ”förslaget är en del i den partistrategiska planen inför 2014 års val”.

Det är trist att också socialdemokraterna anammat denna syn på kriminalpolitiken.