ÅSIKT

Ministerns utspel döljer försämringarna

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Grattis förtidspensionär. Regeringen vill göra det enklare för dig att tjäna pengar vid sidan av pensionen. Det kan vara ett bra förslag, eftersom det kan få fler människor tillbaka till arbetsmarknaden.

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson presenterade förslaget i en stort uppslagen artikel i DN i?går.

Problemet är bara att regeringen på så många andra punkter vill försämra för sjuka och förtidspensionerade.

Regeringen vill införa en så kallad ”rehabiliteringskedja”. Efter tre månader ska den som blir sjuk testas mot andra jobb på sin arbetsplats. Efter sex månader ska man vara redo att ta jobb var som helst på arbetsmarknaden.

Arbetsgivarna får inte hårdare krav på sig att hjälpa anställda som blir sjuka med rehabiliteringen. Tvärtom kan de nya reglerna leda till att arbetsgivaren tjänar på att vänta ut sexmånadersgränsen. Sedan kan de sparka den som är sjukskriven.

Regeringen har tidigare tagit bort en del av Försäkringskassans pengar för att köpa rehab-tjänster och dragit ned på vuxenutbildningen, som för många varit en väg tillbaka till arbetslivet.

Snacka om kontraproduktiv politik.

Regeringen vill även hindra löntagarna från att få ut mer än 75 procent i sjukpenning efter ett år. Om arbets­givarna och facket sluter avtal om högre ersättningar kommer pengarna från sjukförsäkringen minska i motsvarande grad. Det är en grov inskränkning i avtalsfriheten. TCO:­s ordförande Sture Nordh beskriver det som en stöld av medlemmarnas pengar. De har avstått löneutrymme för att få en bättre sjukförsäkring, och så plötsligt kommer Anders Borg och tar hand om pengarna.

Dessutom bygger argumenten för regeringens förslag på en hårt kritiserad rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU).

Rapporten sägs visa att den som får högre sjukersättning via avtalet under de första åren sjukskriver sig oftare.

Men när fackliga utredare granskat siffrorna visar det sig att det inte stämmer. Sambanden är inte alls så tydliga och på längre sikt går sjukskrivningarna snarare ned bland de grupper som avtalat sig till högre ersättning.

Till detta ska man lägga förslaget att ta bort de så kallade tidsbegränsade sjukersättningarna. Nästan 100 000 personer som redan har fått en sådan ersättning ska slussas ut ur systemet till 2012. Sveriges kommuner är djupt oroade över att antalet socialbidrags­tagare kommer öka.

Mot den här bakgrunden framstår Husmark Pehrssons utspel i?går mest som propaganda. Ett försök att lyfta fram ett av de få förslag där regeringen tänker konstruktivt. Där det inte bara handlar om tvingande åtgärder, som ökar pressen på sjukskrivna och pensionärer.

Jag tror att väljarna är för smarta för att gå på den lätta.