ÅSIKT

USA sett underifrån

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Tveklöst årets bästa bok.

Å rets bästa bok är tvek-

löst Dennis Lehanes

”Ett land i gryningen”.

Lehane är deckar-

författaren som lyckades över-

föra sin raka, underhållande

prosa till fascinerande berättelser om det amerikanska

samhället, alltid speglat underifrån.

Ett land i gryningen utspelar sig 1919 och handlar om klassmotsättningar och

rasism, och ett samhälle som är redo att kväsa alla försök att rubba ordningen.

Det sägs att Lehane

filar på nästa bok i sin

kriminalserie om Patrick Kenzie och Angela Gennaro. Jag väntar redan på boksläppet.