ÅSIKT

Demokratistöd med tålamod att stanna kvar

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Ska man tala med någon om ett trauma måste man ha tålamod att stanna kvar.”

Så sammanfattar Jens Orback det föredrag han numera håller på bibliotek runt om i landet.

Orden fungerar också som en beskrivning av uppdraget för Olof Palmes Internationella Center, Palmecentret.

Den före detta integrations- och jämställdhetsministern var på väg till biblioteket i Färgelanda för att prata om sin bok ”Medan segern firades – min mammas historia” när han blev erbjuden uppdraget som generalsekretare för Palmecentret.

Trots ett tumultartat avhopp av den tidigare generalsekreteraren Viola Furubjelke och en ekonomiskt osäker situation för organisationen tackade Jens Orback ja. I början av september tillträder han posten.

Palmecentret har en lång tradition av att vara en öppen och radikal mötesplats för frågor om internationell solidaritet. Organisationens namn avslöjar det utrikespolitiska arv man knyter an till. I dag samarbetar man med demokratirörelser i en lång rad länder i syd och i det forna östblocket.

–?Den viktigaste uppgiften är att stötta det civila samhället, säger Jens Orback.

Nu hårdnar villkoren för folkrörelsebiståndet. Regeringen har bland annat aviserat hårdare krav på egenfinansiering. Det kommer att drabba många mindre biståndsorganisationers arbete i syd och minska deras möjlig­heter att bedriva opinionsbildning i Sverige.

–?Det innebär en risk för många små givare. Biståndet måste stöttas av många, det måste finnas en mångfald, säger Jens Orback.

Under socialdemokraternas tid som regeringsparti erbjöd Palmecentret ett utrikespolitiskt handlingsutrymme och gjorde det möjligt att föra dialog med parter som regeringsföreträdare inte kunde möta. Men framför allt har Palmecentret fångat upp det internationella engagemang som finns i arbetarrörelsen. Man har skapat kontakter mellan fackliga aktivister i nord och syd och varit en opinionsbildare i den svenska debatten. Palmecentret har haft företrädare med utrikespolitisk auktoritet som kunnat utmana den socialdemokratiska partiledningen. Kan Jens Orback hålla liv i den traditionen?

–? Jag ska ha en fri och stark röst. Palmecentret ska stå principfast även om opinionsvindarna blåser, svarar han.

Men när han får frågan om det var rätt eller fel att bjuda in Azzaz Tamimi, som står Hamas nära, till en konferens om Mellanöstern anordnad av Palmecentret väljer Jens Orback att ducka.

–? Jag tror att den frågan bättre riktas till de som ansvarar för Palmecentret i dag.

I själva sakfrågan, huruvida en fredsprocess i Mellanöstern är möjlig utan Hamas är han tydligare. Det går inte att kringå en folkvald regering. Samtidigt är Jens Orback noga med att uttrycka solidaritet med Israel.

–?Det går inte många dagar utan att jag tänker på förintelsen. Jag har en väldigt stark förståelse för Israels utsatthet.

I dagsläget är Palestina den svagare parten, men på 20 års sikt ser det mörkt ut för Israel.