ÅSIKT

Regeringen fast i övertro på tillväxt

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Fredrik Reinfeldt är på väg att upprepa Göran Perssons misstag från förra valrörelsen, att underskatta sysselsättningsfrågan. Trots en ekonomisk högkonjunktur har antalet personer som lever på sjuk- eller aktivitetsersättning minskat mycket lite under den borgerliga regeringens två första år.

De skattesänkningar som sägs vara till för att få fler i arbete har inte hjälpt dem som har svårast att hitta jobb: sjuka, långtidsarbetslösa och funktionshindrade.

När konjunkturen nu vänder nedåt fortsätter regeringen med samma verkningslösa politik, breda skattesänkningar. Gårdagens utspel om sänkta arbetsgivaravgifter på drygt 13 miljarder kronor och en sänkning av bolagsskatten med 7 miljarder förväntas inte ge mer än 10?000 nya jobb. Det är ett oerhört slöseri med resurser.

I en rapport konstaterade TCO nyligen att regeringen är fast i en övertro på tillväxt. Ökad efterfrågan på arbetskraft leder inte med automatik till jobb för personer med svag anknytning till arbetsmarknaden.

Genom att undersöka arbetsgivares attityder till sjuka och långtidsarbetslösa visar TCO hur kraven i arbetslivet ökat. Nästan varannan arbetsgivare är ganska eller mycket negativt inställd till att anställa en person som är sjukskriven eller långtidsarbetslös. Enkäten, som genomfördes innan Sverige gick in i lågkonjunkturen, visar att hårdare villkor för sjuka och arbetslösa inte ökar deras chanser att få jobb.

Medan regeringen håller fast vid en politik som inte fungerar har socialdemokraterna ägnat åren i opposition till att omvärdera sin arbetsmarknadspolitik. I veckan presenterar en rådslagsgrupp ledd av Ylva Johansson och IF Metalls ordförande Stefan Löfvén ett antal förslag som ska återupprätta den socialdemokratiska arbetslinjen. Med TCO:s rapport i färskt minne väcker förhandsrapporteringen om gruppens förslag både hopp och oro.

Socialdemokraterna vill slå ihop delar av Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens verksamhet i en ny myndighet, Kraftsam. Myndigheten ska erbjuda hjälp till de som står allra längst från arbetsmarknaden. Pengarna knyts till varje hjälpsökande individ, det står i kontrast till regeringens skattesänkningar som i stället går till hela branscher.

Socialdemokraterna vill återinföra arbetsgivarnas ansvar för rehabilitering av sjukskrivna och låta arbetsmarknadens parter gemensamt ta hand om företagshälsovården. Arbetsgivarna måste ta ansvar för rehabilitering, men det finns en risk att ett sådant system utestänger den som är ny på arbetsmarknaden.

Socialdemokraterna bör se upp så att de inte bygger trygghetssystem som är svåra att kvala in i.

Men mest oroväckande är den kravretorik som förslagen lanseras med. Ylva Johansson säger till Svenska Dagbladet att ökade krav på arbetslösa ska balanseras med krav på företag och samhälle.

När rådslagsgruppens förslag presenteras i sin helhet är det ett uttalande hon måste kunna leva upp till.