ÅSIKT

Jämställdhet är en nödvändighet

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Södra Dehli är en av de platser på jorden där ojämlikheten mellan könen handlar om liv och död. Det går 120 män på 100 kvinnor, berättar Meenu Vadera. Som 1700 andra aktivister och sociala entreprenörer spenderar hon veckoslutet i Leksand på den internationella konferensen Rework the world. I södra Dehli anses flickor inte vara värda särskilt mycket och många dödas som barn.

FN, OECD, IMF, EU. Det finns inte en internationell bokstavskombination som inte publicerar långa rapporter om att jämställdhet mellan könen är nödvändigt för ekonomisk tillväxt. Världen vet att den inte har råd att hindra kvinnor från att lönearbeta, från att starta företag eller från att utbilda sig. I fattiga länder är kvinnor själva nyckeln till utveckling – samtidigt förekommer exploatering av kvinnor överallt.

I dag utför många kvinnor den typ av arbeten som vi har lärt oss att kalla för manliga: över hela världen kör hon tunga maskiner, levererar tunga kvartalsrapporter och skjuter med tunga vapen. Samtidigt förblir de sämst betalda, osäkraste och osynligaste arbetena kvinnojobb överallt på jorden. Kvinnor har aldrig haft så mycket politiskt makt som i dag, samtidigt är 70 procent av världens fattiga kvinnor.

Kvinnor dör i sjukdomar i syd och slår huvudet i glastaket i nord. Eftersom de är kvinnor. Hon och han lönearbetar i dag nästan lika mycket, men det är hon som tar hand om barnen. Över hela jorden ökar antalet företag ägda av kvinnor. Men de flesta finns i den informella sektorn utom räckhåll för de fackföreningsrörelser som hade kunnat göra något åt missförhållandena.

Det här är enorma utmaningar men lösningarna är många, fast de är ofta små i skala. I södra Dehli heter en av dem körskola. Meenu Vaderas organisation Azad foundation utbildar kvinnor till chaufförer. Innan de startade fanns inte en enda kvinnlig taxichaufför bland Dehlis 20 miljoner invånare. I dag både kör skolans elever och tjänar pengar – det här är ett företag som lever på marknaden. Att köra taxi är välbetalt

Många av kvinnorna kommer från de allra fattigaste områdena, förutom att lära sig köra bil får de sexualundervisning och en kurs i självförsvar. Deras liv förändras. ”Något händer med en kvinna när hon får lära sig att köra bil” skrattar Meenu.