ÅSIKT

Europa kan inte skylla ifrån sig

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Att man är paranoid betyder som bekant inte att man inte är förföljd. Men nej, den pågående europeiska skuldkrisen beror inte på att det finns en anti-europeisk konspiration bland finansmarknaderna. Europeiska politiker har börjat antyda detta den senaste veckan. Och visst, det kan tyckas orättvist att finansmarknaderna kastar sig över Europa och inte det minst lika krisande USA. Men det är knappast förvånande.

USA är en federal stat. Vad euro­zonen är vet ingen. Något liknande har aldrig sjösatts. Arkitekterna tänkte dessutom inte riktigt på vad som skulle hända ifall solen slutade skina och marknaden faktiskt inte hade den där magiska förmågan att korrigera sig själv.
 

Europa började trycka sedlar utan att ha skapat några krishanteringsmekanismer.

”Vi har inte haft en sådan här dag på marknaden sedan början på bank­krisen” sa en bankman till Reuters i går.  ”Inget är uteslutet längre” sa den nederländske finansministern när han anlände till finansministermötet i Bryssel.

Italien har blivit Europas senaste svaga länk efter Grekland, Irland, Portugal och Spanien. Finansmarknaderna kastar sig efter varje euroland som är högt skuldsatt, långsamt växande och politiskt dysfunktionellt och Italien upp­fyller alla tre kriterier med råge.
 

Den ut­lösande faktorn har varit en konflikt mellan Silvio Berlusconi och hans finans­minister Giulio Tremonti.

I går lyckades Europas finansministrar inte komma fram till vad de skulle göra och på fredag träffas EU ledarna igen.

Det här är lika mycket en kris orsakad av hur EU har hanterat den som något annat. Att skylla ifrån sig på konspirationer är knappast konstruktivt.

Skulle Italien, eurozonens tredje största ekonomi, verkligen råka illa ut skulle det vara ett hot inte bara mot Europa utan mot hela den globala ekonomin.