ÅSIKT

Rödgrön politik höljd i dunkel

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Moderaten Anders Borg kan tänka sig skattehöjningar. De rödgröna kommer med säkerhet att höja skatterna om de kommer till makten, låt vara att varken de själva eller väljarna vet med hur mycket.

Av detta följer inte att årets valrörelse blir ett skatterally där den som skattar mest och sist vinner. Inte alls.

Skattehöjningar är ingen valvinnare. Men välfärd är det. Den stora stridsfrågan gäller hur mycket skatt som kan och måste tas ut för att det skall gå att upprätthålla en anständig välfärd.

Det gamla moderata stridsropet ”Hälften kvar!” handlade om skatterna och lönerna, men kunde lika gärna gällt välfärden. Numera tycks Moderaterna ha insett att det finns en skattemässig smärtgräns för offentlig sektor och gemensamma trygghetsåtaganden. Åtminstone är det intrycket de vill ge.

Vid ett besök på Handelshögskolan i Göteborg i förra veckan sade Borg, bland annat apropå att många kommuner visat ganska stora överskott det senaste året, att något läge för sänkta skatter är det inte under de närmast kommande åren. Och kommunerna ”ska inte köpa nya skrivbord heller” för sina vinster. ”De pengarna ska användas till att värna jobben i kommunerna i första hand.”

Skatterna som Borg kan tänka sig höja rör inga förmögenheter och riktas inte direkt mot lönerna. Det är i stället punktskatter på alkohol och tobak och en miljöskatt på koldioxid. Moderaterna kan både tala om ekonomiskt ansvarstagande och solidarisk samhällsnytta och ge sig själva beröm för löneskatter som minskats med mellan 75 och 80 miljarder kronor. Att minskningen gett höginkomsttagarna 3?200 kronor i månaden och övriga 1?300 kronor eller mindre är faktum som sålts in, och som verkar ha gått hem, som satsningar på medelinkomstlägen.

Alltihop är genomtänkt, och kanske smart. Ett uppehåll i det stora systemskiftet. En vila mellan ingreppen i a-kassan och skärpningarna i sjukförsäkringen. Bland stora grupper väljare kan det räcka för att vända besvikelse till nytt förtroende.

Vad blir de rödgrönas svar? Vilka välfärdsförbättringar kommer de att genomföra och vilka skattehöjningar kommer det att kräva? Det är ännu höljt i dunkel. Förlåten bör nog snart falla.

Kennet Andreasson

ARTIKELN HANDLAR OM