ÅSIKT

Modellen för LO kan vara Norge

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Norge 2001. Sverige 2006. Två s-regeringar åker på var sin stjärnsmäll och sveps bort från taburetterna.

Arbeiderpartiet hämtade sig rätt snart. En förklaring är Trondheimsmodellen, ett LO-initiativ. Facket engagerade medlemmarna, tog reda på vad de egentligen tyckte och ville och ställde sedan detaljerade frågor till partierna: För eller emot?

Skiljelinjerna klarnade. Kommunvalen 2003 blev en vändning för Arbeiderpartiet och övriga vänstern i Trondheim. Vid stortingsvalet 2005 återtogs regeringsmakten och behölls vid valet 2009.

Det var det ena. Det andra som stod klart var att en partielit inte längre hade en ohörd och lydig gräsrotsrörelse att vanemässigt kommendera ut till valarbete.

En försiktigare variant av Trondheimsmodellen prövas nu av LO-distriktet i Stockholms län.

Så långt som att lossa banden till s-partiet, som Trondheimfacket gjorde, har Stockholmsmodellens skapare inte gått. Men sammanställningen av medlemmarnas enkätsvar visar en lika entydig bild som den norska: en förstärkt välfärd, vars kärnverksamhet är skyddad från privata företag med stora vinstanspråk. Dessutom ställs krav på bland annat lägst 80 procents ersättningsnivåer i trygghetssystemen, fler hyresrätter till rimlig kostnad, fördubblade miljöinvesteringar. På arbetslivets område till exempel rätt till heltid och att det är svenska kollektivavtal som ska gälla i Sverige.

Och nog spelar det roll vem man röstar på, hur spridd uppfattningen än är om motsatsen och att politiken ändå blir densamma. Bästa pr-laget måste inte vinna om väljarna är uppmärksamma. Vad tycker de som bytte block (nästan 12 procent) eller parti (37 procent) vid förra riksdagsvalet?

Vad anser de över 150 000 som gick direkt från Socialdemokraterna till Moderaterna? De lockades av det nya arbetarpartiet med fler jobb och minskat utanförskap. Ett budskap från höger med klockren vänsterretorik, något som numera hör till vardagen.

Anders Borgs budgetpresetation bar syn för sägen. Men de arbetslösa har blivit fler och jobben färre. Utslagningen är fortfarande betydande. Klyftorna har vidgats.

Det finns lärdomar att dra från Trondheim. En god Norgehistoria.

Kennet Andreasson