ÅSIKT

Upprättelse för brittiska offer

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Nordirland. Fred, men fortfarande en skör fred, vilket ett par blodiga attentat inför det utökade självstyret för två månader sedan vittnar om.

I dag lägger domaren lord Saville fram sin omfångsrika utredning om ”Bloody Sunday”. Det kan kasta nytt ljus över händelserna i Derry den 30 januari 1972, då brittisk militär öppnade eld och dödade14 demonstranter.

Utredningen, eller sanningskommissionen som den kallades när den tillsattes av Tony Blair för över tio år sedan, har ifrågasatts för både kostnaderna och den utdragna tidsåtgången men också följts noga under de år den verkat, först i Derrys stadshus, Guildhall, senare i London.

Om den ger klarhet i skuldfrågan och kan bidra till ökad sämja mellan unionister och republikaner, mellan anhängare till Storbritannien och anhängare av ett enat Irland, mellan protestanter och katoliker är den värd både tiden och pengarna.

Den utredning som gjordes av lord Widgery strax efter dödsskjutningarna för trettioåtta år sedan tog knappt två veckor att genomföra och har alltid betraktats som ett beställningsjobb i syfte att rentvå militären.

Det finns de som säger att Nordirland utgör ett exempel på att inga konflikter är olösliga, inte heller den mellan palestinier och israeler trots att allt där nu verkar hopplöst.

Kanske är det sant. Hatet, misstänksamheten, militariseringen, terrorn drev på de nordirländska motsättningarna. Tusentals människor lemlästades och dödades under det formliga inbördeskrig och brittiska förtryck som pågick från det självstyret drogs in våren 1972 till dess självstyret började återupprättas igen 1999.

Vägen till ett långtgående gemensamt unionist–republikanskt lokalt styre i Belfast är förhoppningsvis jämnad. Det har skett via försiktiga fredstrevare och ökande folkliga antivåldsprotester till den avgörande så kallade Belfastuppgörelsen eller långfredagsavtalet 1998.

Det är en svår kamp för en varaktig fred, men val har hållits, vapnen är officiellt nedlagda.

Att historieskrivningen kring och offren för den blodiga söndagen nu får upprättelse är en nödvändig del av processen.