ÅSIKT

Toleransens tyranni löser inga problem

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Fadime Sahindal gav oss något ännu större och viktigare än en kollektiv, nationell manifestation av sorg och vrede mot förtryck och våld mot kvinnor som bara begär att själva få välja sitt liv.

Hennes död har rivit tabun i den svenska debatten som kanske kan öppna för en dialog om det mest förbjudna. Det som vi i toleransens namn undertrycker därför att det ifrågasätter kulturer och skulle kunna stämplas som etnisk och religiös intolerans eller rasism.

Det blev också något av temat i går kväll på ABF-huset i Stockholm där Palmecentret arrangerade debatt med rubriken "Så rika och så rädda", om rasismen i rika, demokratiskt avancerade och välmående länder som Danmark Norge, Österrike och Sverige.

Något enkelt svar gavs inte men danska Suzanne Brøgger, författare, radikalfeminist och frontfigur i kampen mot främlingsfientligheten inledde:

- Jag kommer med ett sorgligt budskap. Det som det danska folket främst suktar efter är att komma på sjukhus, raljerade hon.

Det var ett sätt att beskriva det kulturskifte hon menar skett i Danmark efter de hårda åren på sjuttiotalet.

Då fick danskarna se välfärdsstaten nedmonteras, globaliseringen och europeiseringen komma.

Trots höga skatter förmådde inte pengarna finansiera välfärden och behålla jobben. Nu vill danskarna se att åtminstone sjukhusen står kvar.

- På 30 år har det vuxit fram ett hat mot de intellektuella och hela den styrande 68-generationen. Alla som vill se till det mångkulturellas möjligheter, helheten, den nödvändiga flexibiliteten i den nya ekonomin stämplas som elitära och hycklare. Rädslan, opportunismen och xenofobin (främlingshatet) har raserat hela sextiotalets antihierarkiska framgångar, sade Brøgger.

Hon som på sjuttiotalet själv fronderade mot den bestående patriarkala ordningen, oförskräckt predikade den fria erotiken som ideal i kontrast till det slutna, förkvävande äktenskapet, ser i dag främlingshatet som lika förkvävande för människans utveckling.

- Vi måste ta debatten om vilket samhälle vi vill leva i, det öppna eller det av främlingsrädsla slutna, sade också Ingvar Carlsson, vår tidigare statsminister.

Och gjorde ett fränt inlägg i valdebatten:

- För mig är förskolan och den sammanhållna skolan där alla barn leker tillsammans och pratar samma språk den bästa vaccineringen mot främlingsfientlighet.

Invandring, integrering, flyktingströmmar, arbetskraftsbehov; Sverige och Europa står inför förändringar som kommer att göra EU-länderna mångkulturella antingen de väljer det eller inte.

I alla kulturer slår upplösningstendenser och våldsamma strukturförändringar sönder tryggheten, identifikationen och självkänslan.

I denna omstörtande värld måste vi föra en ärlig dialog och våga problematisera olikheterna, de svårigheter invandring och integration faktiskt innebär.

Toleransens tyranni löser inga problem eller som Yrsa Stenius, Aftonbladets tidigare chefredaktör, sade.

- När solen får lysa på trollen spricker de.

Lena Askling