ÅSIKT

Fuskare är vi allihopa

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Inför helgen kom alarmerande rapporter om att långtidssjukskrivningarna bland åklagarna fördubblats på kort tid. Nu hotas rättssäkerheten, rapporterade radions Eko.

– De fuskar. Inför en karensdag till, sa Alf Svensson nyligen när han luftade sina fördomar mot de galopperande sjukskrivningstalen.

Tror Alf Svensson att åklagarna fuskar? Säkert inte. Hans uttalande är bara ett uttryck för generaliserande förenkling, grumliga fördomar och okunnighet om hur detta komplexa och mångfasetterade samhällsproblem ser ut.

Låt oss klara ut det enklaste: det är långtidssjukskrivningarna som ökar mest, inte korttidsfrånvaron. Mot dem hjälper inte ytterligare en karensdag ett skvatt. Bakom de långa sjukskrivningarna ligger ökad arbetsbelastning, tidspress och höga kvalitetskrav i kombination med dålig arbetsorganisation och en känsla av vanmakt, att inte kunna påverka sin arbetssituation. Till bilden hör också fritidens krav: pressen att vara bra föräldrar, ha tid för familjen, sig själv och ett socialt och civilt samhällsliv, vara smal, snygg, informerad och framgångsrik.

I dagens informationssamhälle utsätts vi också för cirka 10 000 budskap varje dag. 10 000! De ska tas in, värderas, sorteras och prioriteras, samtidigt som vi sköter jobbet och familjen och allt det andra.

”Livet är det som pågår medan vi sysslar med annat”, kallar författaren Lennart Hagerfors en underfundig bok han skrivit.

Att drabbas av utmattningsdepression är att fuska?

Studenterna fuskar med reserabatterna, läser jag i Svenska Dagbladet (8/5). Därför tänker SJ och SAS dra in rabatterna för alla som inte studerar på heltid och har studiemedel. Vi kräver att det ska finnas en studieprestation knuten till rabatten, säger SJ.

Att studera på deltid är att fuska?

Flyktingarna som försöker komma hit fuskar. De flyr inte alls från krig och förföljelse eller hotande tortyr och fängelse. De är ekonomiska flyktingar med gott om pengar som köpt biljett hit och bara vill ha ett bättre liv och leva på den svenska välfärden, får jag veta av sverigedemokraternas sympatisörer när de ringer mig på Aftonbladet.

Att hävda att också människor med bra utbildning och ekonomi, som förföljs i olika diktaturer för att de tillhör en politisk opposition och krävt demokratiska fri- och rättigheter och fria val, är flyktingar hjälper inte.

Att fly är att fuska?

Om Sverige var en av USA:s delstater skulle vi vara den fattigaste, påstod nyligen moderatledaren Bo Lundgren och såg tv-tittarna stint i ögonen.

Han refererade en så kallad rapport från Handelns utredningsinstitut som kokat ihop lite statistik och kommit till den uppseendeväckande slutsatsen att svenskarna är fattigare än de fattiga svarta i USA. Fattigare än de 40 miljoner som officiellt klassas som fattiga? Fattigare än de nära 45 miljoner som inte har råd med sjukförsäkring och därför inte kan söka akut läkarhjälp eftersom ett sådant besök kostar flera tusen kronor?

Bo Lundgren, mer ekonomiskt sakkunnig än de flesta, en gång biträdande finansminister i Carl Bildts regering under vår värsta ekonomiska kris när Sverige på allvar halkade efter i västvärldens välståndsliga, borde om någon veta bättre.

Fuskar Bo Lundgren med sanningen?

När jag träffar ärkebiskop KG Hammar och biståndsminister Jan O Karlsson för att diskutera kampen mot världsfattigdomen påstår ingen att det fuskas med biståndet. (Annars har vi ju fått lära oss att de, särskilt i Afrika, fuskar med biståndet. Att det bara går till vapenköp och att till berika diktatorer.)

I motsats till nyttoperspektivet och det upplysta egenintresset borde vi renodla rättighets- och kärleksperspektivet, säger Hammar. Förstår jag honom rätt vill han ge en motbild, peka på dragen av dominans, utnyttjande och manipulation i biståndspolitiken. Hos givarländerna. Än tala om fusk.

Biståndsminister Karlsson formulerade målen för biståndet som att vi måste gå från faderskap till partnerskap för att till sist nå verklig gemenskap på jämställd fot.

Jag misstänker att förre biståndsministern i Carl Bildts regering, Alf Svensson, skulle säga: Det går inte. De skulle bara fuska.

Lena Askling