ÅSIKT

Sossarna ska inte tro att vi är nöjda

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

På fem år, från 1997 till 2001, nästan fördubblades sjukskrivningarna. Nu ska de halveras på samma tid. Först fem i tolv presenterade socialdemokraterna i går ett åtgärdsprogram mot ohälsan kallat ”Ett mänskligare arbetsliv”. Målet är att halvera sjukdagarna till 2008 (precis som centerledaren Maud Olofsson föreslog i Visby).

Det är ett efterlängtat om också inte fullständigt besked till väljarna. Vi har i Aftonbladet (precis som alla andra) krävt besked före valet. Men det är inte så länge sedan som regeringen framhärdade i att ohälsoprogrammet skulle presenteras först efter valet. Det hade varit en ren utmaning mot väljarna. Nu blev det ändå ett första förslag och regeringen lovar att det också ska bli en fortsatt och bredare kamp.

Ohälsan är ett mycket komplext och sammansatt problem. Det har sina orsaker både i pressen på arbetsmarknaden och i människors privatliv med ansvar för barn och gamla föräldrar, i bristen på tid och i förändrade attityder och värderingar.

Därför krävs insatser också för ökad jämställdhet, mer makt över den egna arbetstiden och jobbet, nya arbetsorganisationer, bättre villkor för både småbarnsföräldrar och den äldre arbetskraften. Och radikala förbättringar i den offentliga sektorn. Det är skamligt att det är värst och sämst på den arbetsmarknad där politikerna själva är arbetsgivare och ansvariga.

S-programmet är befriande fritt från åtgärder som lägger skuld på de sjukskrivna. Det finns inga nya karensdagar, inga sänkta ersättningar, utan tvärtom höjda. Det är orsakerna, inte symptomen som behöver angripas. Rehabiliteringsinsatserna ska förstärkas och tryggheten i arbetslivet förbättras, visstidsanställningar och undantagen i turordningsreglerna som bland annat drabbat gravida kvinnor så hårt, ska slopas.

Det är bra att förslaget om förlängd sjuklön i 60 dagar som betalas av arbetsgivarna inte finns med.

Det skulle slagit hårt mot alla med kroniska sjukdomar, handikapp, äldre och andra ”riskgrupper” att få chans till jobb. Arbetsgivarnas ansvar skärps på annat sätt.

Ett av de viktigaste förslagen är att det ska krävas läkarintyg från två olika läkare efter 60 dagars sjukdom. Det kan bidra till att de långa, osunda sjukskrivningarna där ingen gör något och som inte gagnar någon, kan minska. Alla parter måste helt enkelt ha intresse av att få ner sjukfrånvaron om målet om halverade sjuktider ska kunna nås.

Förslaget är otillräckligt, säger kritikerna och det har de rätt i. Jag håller med om att det efter år av varningsrop och utredningar är ofullständigt. Mycket är vagt och finansiering saknas men som ett första steg ser det hoppingivande ut.

Det pågår fortfarande överläggningar mellan facken och arbetsgivarna om förbättrad arbetsmiljö och rehabilitering.

Folkpartiet, centern och TCO har enats om åtgärder som ska göra det lättare för småbarnsföräldrar att få jobb och familj att gå ihop.

Det finns en bred samsyn om att det krävs mycket mer för att skapa ett mänskligare arbetsliv och få hela livspusslet att gå ihop. Sossarna ska inte tro att vi är nöjda.

Lena Askling