ÅSIKT

Det är skandalöst om Kunskapsbron läggs ner

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Tillväxt ropar politikerna med en mun. Tillväxten måste öka så vi får fler jobb, nya jobb till invandrarna och nya resurser till välfärden.

Men hur tillväxten ska skapas är ingen överens om.

Receptet finns i Lund hos Teknikbrostiftelsen. En innovation i löntagarfondernas spår. Skapad av regeringen Bildt 1994 och blomstrande under socialdemokratins styre.

Där nyttiggörs forskningen vid de sydsvenska universiteten och högskolorna, där byggs kunskaps- och kompetensnätverk mellan akademiker och småföretag, utvecklas nya företag, nya innovationssystem, riskkapitalförsörjning – en hel infrastruktur för industriell utveckling och en modell för tillväxt som borde omsättas till en nationell näringspolitik i hela landet.

Men nu ska den läggas ner.

Man frågar sig varför Teknikbrostiftelsens modell inte ryms i Björn Rosengrens, näringsministerns, nya näringspolitiska program. I stället ska det kanske mest framgångsrika projektet för forsknings- och kunskapsbaserad företagsutveckling - effektivare och bättre än Nutek, Vinnova, Almi – läggas ner. Det är skandalöst.

Alla vet att tillväxten avgör välfärden, avgör om vi kan förbli en ledande industri- och kunskapsnation. De borgerliga och näringslivet har bara ett recept: sänkta skatter och avreglering. Men de tusentals företag som Teknikbrostiftelsen jobbat med har höjt sin kompetens, utvecklat sina produkter och räddat sysselsättning och vinst med de skatter och regler som gäller.

Teknikbrostiftelsen i Lund har i sina bolag Kunskapsbron, Teknopol, Tekno Seed med flera skapat 3 500 industriella utvecklingsprojekt, 200 nya företag, 15 bolag som förmått växa och gå till börsen, sysselsättning för 30 000 personer i jobb som vuxit fram i samarbete mellan forskning och företag, vanliga småföretag som Widgrens bageri i Lyckeby och Rostfria Inredningar i Lund. Stiftelsen bildar nu ett forsknings- och kunskapsnätverk mellan elva universitet och högskolor inom Öresundsuniversitetet i Sverige och Danmark.

Det ska öppnas för 140 000 studenter och 100 000 lärare och forskare, lägg därtill en webbaserad Affärsskola, hjälp med patent och licensförsäljning och riskkapitalförsörjning så framstår socialdemokraternas näringspolitiska program något klent och innehållslöst vid en jämförelse.

Teknikbrostiftelsen i Lund har förvaltat sitt kapital på 160 miljoner väl. Det har räckt till 250 miljoner i investeringar som genererat en omsättning på 700 miljoner. Av det har samhället och statskassan fått tillbaka hälften. En lysande affär kan man tycka. Men den 1 oktober ska verksamheten börja avvecklas. Raset på börsen har fått kapitalet att krympa. Ursprungskapitalet ska återbetalas till statskassan 2006 och Teknikbrostiftelserna avvecklas. Det bestämde regeringen Bildt.

I veckan hölls protestmöte i Härnösand med de sju stiftelserna plus landets alla 23 landshövdingar och berörda kommuner. Näringsdepartementet var på plats. Information och kunskap finns hos regeringen. Nu handlar det om att näringsministrarna och regeringen tar sitt förnuft till fånga.

Lena Askling