ÅSIKT

Världsekonomin styrs av amerikanska voodoomän

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Bush gör det igen. Precis som pappa. Inför voodooekonomi. Försöker besvärja konjunkturen med magiska riter (väldiga skattesänkningar).

”För utbudsekonomerna är skattesänkningar livsavgörande. Att förstå de fruktansvärda konsekvenserna av alltför hög beskattning, menar de, är att förstå hur världen fungerar”, skriver Paul Krugman, en av USA:s namnkunnigaste nationalekonomer på vänsterkanten, i sin bok ”En tid av minskade förväntningar” (Tidens förlag).

På 90-talet utgjorde utbuds-ekonomerna, enligt Krugman, ett slag kult eller sekt, beskyddade av ingen mindre än George Bush den äldre. Han myntade redan 1980 uttrycket ”voodooekonomi” om utbudsekonomernas recept på skattesänkningar och avregleringar.

En tid av minskade förväntningar kunde lika gärna skrivits 2002 som 1992. Då som nu skvalpade USA:s och världens ekonomi i vågdalen. Det svenska stålbadet var just inlett.

Paul Krugman beskriver läget då, mellan Reagan och Clinton, som att amerikanerna inte längre hade några stora förväntningar på ekonomin eller politikerna. De tycktes nöjda så länge katastroferna hölls från dörren och levnadsstandarden för de flesta inte sjönk. Precis som i dag. Alla är nöjda bara krigskatastrofen hålls från dörren och köpkraften övervintrar. I stället för de stigande förväntningarnas missnöje lever vi i de inställda förväntningarnas uppgivenhet.

Nu prövar George W Bush

samma voodoomedicin som pappa. Krigsföreställningar mot Irak och skattesänkningsriter för de rika. Skattesänkningar som spär på det redan hotande stora budgetunderskottet i USA och tillsammans med bytesbalansens röda siffrorna riskerar att underminera stabiliteten i världsekonomin. Världen bör ta sig i akt när den styrs av amerikanska voodoomän.

Så rullar de igen i tv, bilderna av plågade, misshandlade djur som vacklar av slakttransporterna sedan de färdats kors och tvärs över den europeiska kontinenten. 22 miljoner kalvar, kor, hästar, får, grisar som varje år packas i trånga bås, körs i dygn utan mat, vatten och vila, i hetta och köld. De utsätts för hugg och slag, biter och sparkar varandra i vanmakt och skräck. Det händer hela tiden, mot EU:s bestämmelser men i skydd av en marginell kontroll. Det lönar sig trots att 70 000 grisar dör varje år liksom 5–25 miljoner kycklingar och höns. Kilopriset på levande hästkött är 30 kronor i Italien mot

5 kronor här hemma. Jackpott!

– Det handlar bara om pengar, säger regeringens utredare Gud-run Lindvall, tidigare riksdagsman för miljöpartiet. Hennes rapport ”Kännande varelser eller okänsliga varor” är den första kartläggningen av EU:s enorma handel och transporter av levande djur.

Marknaden styr och de billiga transporterna gör den upprörande hanteringen möjlig. Djur betraktas inom EU som en vara vilken som helst. Bilar, skruvar, lamm eller kalvar, allt ska fritt få transporteras över gränserna för att att hålla EU:s sjuka, subventionerade jordbruks- och livsmedelspolitik vid liv.

Det handlar inte om att slakterikapaciteten eller tillgången på djur är för knapp. Varje land har kapacitet nog för att inga djur skulle behöva transporteras mer än åtta timmar som den svenska lagen säger och EU har en grundregel om. Men möjligheterna att kringgå 8-timmarsregeln och fuska är obegränsade. Ännu värre lär det bli när de nya östländerna blir medlemmar. Hela strukturen för kötthandeln bygger på att djur fritt kan transporteras. Det skulle få enorma konsekvenser om den svenska utredningens förslag om förbud mot alla transporter över åtta timmar, skatt på djurtransporter, förbud mot kreaturs- marknader med mera skulle bli verklighet. Därför kommer inget att ske på många år – om inte konsumenterna kräver det! Det är vi som handlar som måste börja betrakta dilamm, hästar, höns och spädgrisar som känsliga varelser som kan känna och lida, inte som skruvar och muttrar.

Lena Askling

ARTIKELN HANDLAR OM