ÅSIKT

Kampen mot kvinnovåld leds av svenska ministrar

Mordet på Fadime öppnade våra ögon i Sverige

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

När 1 000 människor i ett land dödats pågår enligt FN:s definition krig. I Jordanien dödades år 1999 1 000 flickor genom hedersmord enligt landets offentliga statistik. I Jordanien pågår med andra ord, helt öppet, ett krig mot kvinnor. Vad gör FN och världen åt det? Ingenting.

– Jag vill göra hedersmord till en stor, internationell fråga. Den är internationell, finns i så många länder och måste lyftas fram i hela sin vidd och kunna debatteras öppet. Fortfarande är den tabu, i FN, i EU, nästan över allt, säger integrationsminister Mona Sahlin när vi träffas för ett samtal om integration och diskriminering i maktens Rosenbad.

Där pågår samma dag ett seminarium om den nordisk-baltiska kampanjen mot kvinnohandel och prostitution. En annan ”tyst” kvinnofråga som jämställdhetsminister och vice statsminister Margareta Winberg satte strålkastarna på för snart två år sedan när hon drog igång kampanjen mot kvinnohandel i åtta grannländer. Hennes framgång har varit överraskande snabb. I dag är många länder aktiva i kampen mot den organiserade kvinnohandeln och sexslaveriet och flera diskuterar den svenska sexköpslagen som gör det till ett brott att köpa prostituerade. En lag som de för några år sedan skrattade åt...

Mordet på Fadime öppnade våra ögon i Sverige men i världen blundar nästan alla för den andra ”tysta” våldsfrågan mot kvinnor, hedersmorden.

– I några få länder erkänns och talas det om hedersmord men i väst är det bara regeringarna i Sverige och Holland som erkänner att det förekommer, berättar Mona Sahlin.

– ”Ohh, hedersmord. Har ni det i Sverige? Så förfärligt! Här förekommer det inte”, säger alla ansvariga politiker jag möter i EU och FN. Det är tabu överallt, ett svek mot alla de flickor och kvinnor som mördas i världen, säger hon.

Mord för hederns skull. Mord för en kultur och värderingar som i dag flyttar lika snabbt över gränserna som människorna. Värderingarna förändras inte för att man lämnat sitt land.

– Jag hoppas att Sverige så småningom kan stå som värd för den första världskonferensen om hedersrelaterat våld. Det är min ambition att kunna arrangera en sådan konferens, avslöjar Sahlin.

Men först på hennes dagordning står att sätta stopp för barnäktenskap i Sverige. Flickor utan svenskt medborgarskap gifts fortfarande bort innan de fyllt 18 år. Ibland handlar det om småbarn, flickor på bara 11–12 år. Det ska förbjudas i lag 2004.

I årets budget har Mona Sahlin vunnit en seger. Där anslås 120 statliga miljoner för att äntligen få till stånd en utbyggnad av skyddat boende (som kommunerna misskött) för unga flickor som hotas av sina familjer som Fadime, för att de vill leva ett annat liv än deras hederskulturer bjuder.

Jämställdhetsminister Margareta Winbergs oförfärade initiativ till en internationell kampanj mot kvinnohandel, trafficking, har blivit en oväntad framgång. Hon har öppnat ögonen hos många i Europa och i USA där hon också varit. I land efter land har vice statsministern oförtröttligt talat om det moderna slaveriet, om sexhandel och prostitution som en del av mäns överordning och våld mot kvinnor. Sexköp är ett strukturellt våld. Miljoner arbetslösa flickor och kvinnor utan försörjning och framtid tvingas sälja sig som prostituerade. De organiserade sexsyndikaten blir bara fler och de säljer kvinnor och barn som vilka varor som helst. Marknaden och kunderna finns här i väst.

Justitieminister Thomas Bodström och Margareta Winberg föreslog nyligen att kvinnor som förts till Sverige för att utnyttjas sexuellt ska få en fristad och permanenta uppehållstillstånd här. Det borde vara en humanitär, självklar rättighet.

Kampen mot kvinnohandeln leds från Sverige. Snart kanske också kampen mot barnäktenskap och hedersmord. Två orädda, engagerade ministrar, Winberg och Sahlin, står i spetsen. Det känns hoppingivande att vår regering oförfärat går i täten i kampen mot kvinnovåldet.