ÅSIKT

Kapitalism behövs i välfärdssamhället

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Ekonomer är ett slags intellektuella sophanterare ? Man ska inte fråga ekonomer vad de tycker, de kan lika lite som andra skilja på argument som bygger på deras kunskaper eller på deras värderingar ... Man ska i stället fråga dem vad som blir konsekvensen av ett visst precist förslag.

Det sa ekonomipristagaren Robert Solow vid Nobelprisets 100-årsjubileum. Han citeras i en nyskriven bok ”Marknaden och välfärden – en läsebok om ekonomi” skriven just av tre ekonomer, LO:s chefsekonom Dan Andersson och LO-ekonomerna Anna Fransson och

Albin Kainelainen.

Det har blivit en lärobok om den svenska ekonomin, varför kapitalister och marknader behövs likaväl som den offentliga sektorn. Alltså en bok som bygger på kunskaper – och värderingar – om varför Sverige ser ut och bör se ut som den svenska modellen.

Försteopponent på seminariet där Marknaden och välfärden presenterades var moderaternas ekonom och programskrivare Anders E Borg (om jag minns rätt en av Carl Bildts gamla medarbetare).

– Du är för drastisk. Det är för mycket antingen eller. Varför inte hitta en pragmatisk utveckling och förnyelse där man prövar en del av det ni inte vill ha av ekonomiska drivkrafter, utan att vi för den skull behöver hamna i det amerikanska systemet? frågade han Dan Andersson.

– Arbetsrätten behöver inte avskaffas, bara förändras. A-kassa ska vi ha men på lägre nivå. Ams ska vi inte lägga ner men krympa. Och skulle det inte fungera med ekonomiska drivkrafter, allright, då får vi väl ompröva dem, fortsatte Borg.

Jag häpnade. Här satt en av moderaternas ”framtidsmän” som ska vara med och återställa förtroendet för partiet hos väljarna och talade om mer pragmatism i stället för systemskifte.

Socialdemokraterna får se upp!

Läseboken är en lärobok lämplig för fackliga fortbildningskurser, folkhögskolor, någon högskolekurs i ekonomi och alla som är intresserade av hur det svenska samhället fungerar.

Här får man veta att Sverige utmärks av både en stark marknadsekonomi och ett starkt välfärdssamhälle och det, enligt författarna, nödvändiga samspelet mellan dem.

– Det finns en del beska sanningar i boken som knappast brukar förknippas med vänsterideologi, sa Gunnar Wetterberg, ekonom och samhällspolitisk chef på Saco. Han citerade med välbehag formuleringen att ”höga marginalskatter endast i liten utsträckning bidrar till utjämning”.

Själv gillar jag kapitlet om varför kapitalism och kapitalister är nödvändiga för ekonomin. Det är nödvändigt med en fri kapitalmarknad där företagen kan attrahera pengar för investeringar och som omfördelar kapital till effektivare ändamål, skriver författarna som av samma skäl drar slutsatsen att det vore ekonomiskt rationellt med en konfiskatorisk arvsskatt. Det skulle tvinga varje ny generation att starta på nytt och konkurrera. Det skulle ge både större rättvisa och ett bättre urval av företagare, enligt LO-ekonomerna.

Något för såväl Wallenbergare som socialdemokrater att begrunda.

Lena Askling