ÅSIKT

En stor seger för våra änglamarker

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

En seger för de betande mularna och öppna landskapen. Och en jämlikhetsreform. Så kan man beskriva vår nya jordbrukspolitik.

Småbönder, djuruppfödare, deltidsbönder och hobbyjordbrukare kan dra en lättnadens suck. I går blev uppgörelsen klar mellan regeringen och samarbetspartierna om hur vi i Sverige ska genomföra EU:s nya jordbrukspolitik 2005.

Det blir, delvis tack vare miljö- och vänsterpartierna, en rätt radikal omläggning med omfördelning från spannmålsodling till animalieproduktion och landskapsvård, från de stora slättbönderna till de små och medelstora jordbruken.

Tuffare kan det dock bli för till exempel mjölkbönderna som kommer att få mindre betalt för mjölken när konkurrensen hårdnar och produktionsbidragen minskar.

Totalt satsas 400 miljoner på miljö- och lantbruksutveckling. Det nya är att arealstödet till jordbrukarna, små som stora, tryggar markens värde antingen marken odlas eller hålls öppen genom djurhållning. Man får lika lön för lika arbete i hela landet helt enkelt. Och stödet till naturbetesmark, som det heter, blir detsamma var korna eller fåren än betar: 1 100 kronor per hektar.

Och, hör och häpna, nu blir hästarna äntligen jämställda med korna! De räknas in i den nya jordbrukspolitiken och får samma stöd. Det ljusnar för hästnäringen.

De flesta småjordbrukare, deltids- och till och med hobbyjordbrukare är vinnare i den nya jordbrukspolitiken. Småbrukarna som betyder så oerhört mycket för att hålla ängar, hagar och landskap öppna, framför allt i norr och skogs- och mellanbygderna där stordrift och spannmålsodling inte är vare sig rationell eller möjlig.

Vi tar ett steg bort från EU:s vansinniga stöd- och bidragspolitik för att producera maximalt, antingen konsumenterna vill köpa produkterna eller inte.

Kanske kan smör- och olivbergen i Europa till och med börja minska? Nu sätts miljö och hållbar utveckling mer i centrum, hänsyn tas till öppna landskap, god djurhållning och ett jordbruk i hela landet.

En gammal stridsfråga är också på väg att lösas. Partierna är överens om att Göran Perssons löfte från mitten av nittiotalet att sänka dieselskatten på böndernas jordbruksmaskiner ska förverkligas. Skatten sänks 2005 men med hur mycket ska finansministern bestämma först i höstbudgeten.

Kanske är det ett dåligt omen att LRF:s ordförande Caroline Trapp fick silkessnöret och sparkas ett år i förtid av förbundets valberedning – just när jordbrukspolitiken presenterades.

Det tyder på att storbönderna är i uppror över att hon inte lyckats skrämma jordbruksministern att stå fast vid det ursprungliga, preliminära förslaget som mer ensidigt gynnade storbönderna.

Nu får spannmålsbönderna dela med sig till naturbetesmarken och de öppna landskapen. Det är bra.

Så värnas och skyddas miljön, kulturlandskapen, många av ängarnas och hagarnas hotade växter och djur.

Änglamarkerna bevaras.

Lena Askling