ÅSIKT

Hur sjuk är du egentligen?

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Bråk med chefen? Skäl nog för att sjukskriva sig tycker 10 procent av svenska folket.

Anna Hedborg, Riksförsäkringsverkets, RFV:s, chef har förmågan att dra i gång viktiga och heta debatter. Nu har hon gjort det igen när hon låtit undersöka svenskarnas syn på och kunskap om sjukförsäkringen. Svaren väcker heta känslor.

Fyra av tio svenskar tycker det är okej att sjukskriva sig när man är trött, två av tio om det är strejk på dagis.

När är man egentligen sjuk?

Svaret är inte vare sig entydigt eller enkelt. Anna Hedborg säger också att vi måste få en debatt om regler och värderingar, annars hotas hela systemet. Och så är det.

Få fuskar medvetet med sjukskrivningen, det vet vi av tidigare undersökningar – men många använder den i god tro, fast på fel sätt som en inkomstgarantiförsäkring. När det av olika orsaker krånglar i livet sjukskriver man sig.

Det är ett bekymmer för det har varken statskassan eller arbetsgivarna råd med. Fortsätter överutnyttjandet och den skenande kostnadsutvecklingen leder det till sist till drastiskt sänkta ersättningsnivåer, annars bryter systemet samman. Då drabbas framför allt de som verkligen är sjuka och behöver en rimligt hög sjukpenning för att klara sig.

De allra flesta som är sjukskrivna är sjuka eller sjukskriver sig i god tro. Både Anna Hedborg och arbetslivsminister Hans Karlsson påpekar att reglerna i sjukförsäkringen är tydliga och ”kristallklara”. Försäkringen lider inte av ett systemfel, anser de.

Rätt till sjukpenning har man bara när man är oförmögen att arbeta på grund av sjukdom, enligt reglerna. Hur kristallklart det är om man drabbats av en trötthet som i själva verket är början på psykisk utmattning är nog inte så kristallklart. Vi ska akta oss för att skuldbelägga de sjuka.

Det är snarare våra attityder och värderingar som förändrats så att många uppfattar att det finns ett visst utrymme för ett utnyttjande som i realiteten inte stämmer med sjukförsäkringens regler och avsikter. Där har självklart försäkringskassorna, RFV och politikerna ett betydande ansvar. Tydligare regler och riktmärken för sjukkassor och andra behövs uppenbart.

Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund har dock allt klart för sig. Han är hysteriskt upprörd och kallar det stöld, stöld från dem som arbetar, när folk sjukskriver sig till exempel på grund av trötthet.

Frågan är om inte Hägglund borde sjukskriva sig på grund av intellektuell utmattning.

Anna Hedborg får snart sjukskrivningarna och andra heta potatisar i knät på allvar. Hon ska på regeringens uppdrag göra ”en genomgripande översyn av socialförsäkringarna”, det vill säga utreda hur sjuk- och föräldraförsäkringen och förtidspensionen ska se ut i framtiden. Det är utmärkt, vi har länge väntat på den utlovade utredningen.

Anna Hedborg är en av de mest kompetenta för uppdraget med sin långa erfarenhet från välfärdens och socialpolitikens alla fält. Hur välfärdssystemen ska konstrueras och finansieras för att vara robusta i framtiden är tveklöst en av våra allra viktigaste framtidsfrågor.

Lena Askling