ÅSIKT

Sluta strunta i kvinnoidrotten

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Varför är kvinnors motion inte lika mycket värd som mäns?

Vad finns det annars för förklaring till att den näst största tjejidrotten, ridning, är en av de få motionsidrotter som inte subventioneras av staten genom att arbetsgivarna får göra avdrag?

Segling, golf och ridsport är undantagna från avdrag för motion för anställda. Tennis går bra, fotboll, ishockey, motionscykel, hantlar, skivstång, roddmaskin, workout. Kort sagt nästan vad som helst utom ridning får man ägna sig åt på arbetsgivarnas och skattebetalarnas bekostnad.

Riksdagen fattade så sent som för drygt ett år sedan beslut om denna diskriminering. Då antogs regeringens proposition 02/03:123 ” Friskvård och motion” som trädde i kraft den 1 januari 2004.

Enligt skattelagstiftningen får arbetsgivare subventionera friskvård och motion som är ”av enklare form” och har ett ”mindre värde”. Mer än 6?000 kronor per person och år får aktiviteten inte vara värd.

En enkel jämförelse visar att en timme tennis i Stockholm kostar runt 230 kronor och en timme ridning ca 160 kronor. Utanför dyrorter, till exempel i Östersund, kostar en ridtimme 140 kronor. Tennisen är alltså nästan 100 kronor dyrare per timme.

Hur riksdagen och Skatteverket kunnat komma fram till att just ridning inte är av ekonomiskt ”mindre värde” och till sin form inte ”enklare”, som tydligen tennis och ishockey är, framstår som en gåta.

Hos Skatteverket hänvisar man till att begreppet ”mindre värde” ska tolkas enligt den tidigare propositionen från 1987/88:052. Ingen ny prövning har alltså gjorts. Fördomarna från förr skrivs bara in på nytt för 2000-talet.

De som berett lagen har gjort ett uselt jobb. Uselt också av jordbruksminister Ann-Christin Nykvist liksom av jordbruks- och skatteutskotten i riksdagen att inte uppmärksamma diskrimineringen. För det handlar väl inte om fördomar?

Man kan frukta det värsta. Förre finansministern Bosse Ringholm förklarade skämtsamt för mig för ett par år sedan att det gick ju inte an med avdrag ”för det är ju bara hästarna som motionerar”.

Att skämta med kvinnors idrottsutövande är ett vanligt knep att förminska detsamma. Det är diskriminerande.

Enligt Svenska riksidrottsförbundets undersökning ”Svenska folkets tävlings- och motionsvanor” rider 308 000 svenskar regelbundet minst en gång varje månad. 271 000 av dem är tjejer och kvinnor. Vill inte regeringen och riksdagen slå vakt om deras friskvård och motion?

Om de unga tjejernas fortsatta motionerande också vid vuxen ålder?

Det är dags för våra folkvalda att sluta diskriminera den näst största kvinnoidrotten. Regeringen och skatteutskottet måste reparera sitt misstag. Jag kan utlova god motion med hög utsvettning för den som eventuellt vill pröva för att försäkra sig om ridningens motionsvärde.

Lena Askling