ÅSIKT

Bilägarna får betala m:s skattesänkning

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det har talats mycket om moderaternas förslag till skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare och om hur de ska betalas med sänkta ersättningsnivåer i socialförsäkringarna till 75 och 65 procent av inkomsten.

I moderaternas ekonomiska vårmotion kan man läsa att de sänkta ersättningarna i sjukförsäkringen ska spara 3?300 miljoner nästa år och 2?900 miljoner de två följande till statskassan. En andra karensdag sparar nästan lika mycket.

Men den största besparingen i sjukförsäkringen vill moderaterna göra på sjukfall beroende på trafikolyckor. Bilägarna ska få rekordstora höjningar av trafikförsäkringen för att betala vad trafikolyckorna kostar i inkomstbortfall för de inblandade.

Det handlar om stora pengar. 8?400 miljoner nästa år, 8?900 miljoner år 2007 och hela 9?400 miljoner 2008 vill moderaterna att bil­ägarna ska stå för i höjda avgifter till trafikförsäkringen.

Centern och kristdemokraterna ansluter sig till förslaget men räknar med lite lägre besparingar och avgiftshöjningar. Hur förslaget tekniskt ska utformas är ännu ganska oklart men moderaterna skriver:

”Det leder till ökad trafiksäkerhet, eftersom trafikfarliga förare får högre försäkringspremier, och det ger möjlighet till minskade premier för förare som vidtar säkerhetshöjande åtgärder.”

Centern formulerar det så här: ”Det ger starka incitament för bilförare att undvika trafikfarligt beteende.”

Moderaterna anser också att det är ett rättvist förslag, eftersom det leder till att människor i högre grad betalar för risker de själva utsätter sig för.

Om partierna hade rätt i sitt påstående att förslaget skulle leda till ökad trafiksäkerhet, färre olyckor, vore det naturligtvis bra. Men jättehöga premier för motorcykelförare har inte lett till färre mc-olyckor. Strängare straff för brottslingar leder inte till färre brott. Dessutom är grunden för hela försäkringstanken att de som klarar sig, som inte drabbas av olycksfall, villabrand och så vidare, solidariskt ska betala för dem som har otur när olyckan är framme.

Bilförsäkringen är redan i viss mån diversifierad. Det är till exempel dyrare om man bor i tätorter där bilstölder och förstörelse är vanliga. Det borgerliga förslaget däremot handlar om att den som i olika avseenden själv ses som vållande får skylla sig själv och stå för en högre kostnad. Dessutom slår högre avgifter hårdast mot låg- och medelinkomsttagare i glesbygd och på orter med usla kommunikationer. Moderaternas skattesänkningar ska betalas av sjuka, arbetslösa, förtidspensionerade, föräldralediga – och bil­ägare. Det kan knappast kallas rättvist.

Det mest tveksamma med att låta en privat försäkring betala för trafikolyckorna är att det bryter en huvudprincip i socialförsäkringarna, den om kollektiv, solidarisk finansiering via skatten. Om trafikolyckorna kan undantas, vad kommer härnäst? De brutna benen i skidbackarna? Dykolyckorna? Rid­olyckorna? Alla sjukdomar orsakade av rökning? Av drog- och spritmissbruk? Av övervikt och fetma? Vad är och vad är inte självförvållat?

Väljarna bör tänka sig för.

Lena Askling