ÅSIKT

Ridsporten behöver en Karin Mattsson

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I morgon håller Svenska Ridsportförbundet stämma i Uppsala efter flera år av exempellösa framgångar – och konflikter med svarta skandalrubriker.

Stämman kommer att präglas av strid om ordförandeposten. En oenig valberedning föreslår omval av den omstridde Sven Tolling medan en minoritet vill ha LRF-veteranen Leif Zetterberg.

Striden här, som i Riksidrottsförbundet nyligen, handlar om ett person- och vägval. Vem ska leda och utveckla ridsporten in i framtiden? Kan förbundet enas eller ska kontroverserna och den negativa mediebilden leva kvar?

Karin Mattsson, ny ordförande i Riksidrottsförbundet, började en gång sin karriär i Ridsportförbundets styrelse. En tjej som hon, en god förebild, skulle behövts i detta förbund byggt på tjejer mellan 7 och 25 år. Nu blev det tyvärr inte så. Ingen kompetent och representativ kvinna har velat utmana ordföranden.

Ridsporten är Sveriges näst största ungdomsidrott och landets största handikappidrott. Förbundet jobbar stenhårt med ungdomsutbildning och för djuretik, en rök- och drogfri miljö och alkoholfria tävlingar.

Ridsportens fixstjärna Malin Baryard stöder till exempel ett stort antidrogprojekt inför EM i hoppning i sommar. I ett unikt projekt arrangeras EM av behandlingskollektivet San Patrignano i Italien där hästar är en viktig del i rehabiliteringen av missbrukare.

– Som idrottsman är man alltid en förebild. Jag är glad om jag kan göra något för att bidra till att komma åt drogmissbruket, säger Malin Baryard.

Ridsporten behöver fler sådana förebilder.

Sven Tolling tvekar inte att ställa upp för omval trots konflikter, kritik av hans ledarskap och alkoholvanor och negativa publicitet. Det är olyckligt. Tolling har gjort positiva insatser och bidragit till att sanera förbundets ekonomi. Han hade kunnat göra en respektabel sorti med tack för sin tid.

Stämman i Uppsala borde handla om framtiden. Hur ridsporten ska få den position i samhället den förtjänar i kraft av sin storlek och betydelse för motion, rekreation, social fostran och tävling för barn, ungdomar och stressade nutidsmänniskor.

400 000 svenskar rider, 8 miljoner timmar rids på landets ridskolor. Hästnäringen omsätter 45 miljarder, ger 25 000 jobb och blir allt viktigare för jordbruket och det öppna landskapet.

Ridsportförbundet har en stor uppgift som samhällsdebattör för att utveckla sporten och näringen. Bråk och motsättningar tar för mycket kraft och ger dålig publicitet och goodwill. Det måste upphöra.

Den enda som velat utmana om ordförandeposten är Leif Zetterberg, kandidat för valberedningens minoritet.

Zetterberg, även han en medelålders man, är föreningsmänniska med bred erfarenhet av demokratiskt folkrörelsearbete. Han har tidigare suttit i Ridsportförbundets styrelse, i LRF:s ledning, har goda kontakter med jordbruksnäringen och ridsportens breddverksamhet. Han driver en gård med islandshästar i Bålsta.

Leif Zetterberg är förvisso ingen Karin Mattsson, men han borde kunna ge ridsporten ett bättre rykte och framför allt ena ett splittrat förbund.

Lena Askling