ÅSIKT

Avspark för ett nytt småföretagarklimat?

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Småföretagen blir viktiga i valet. Socialdemokratin har ett problematiskt förhållande till företagarna. Av och till upphöjs de till arbetslivets hjältar, till dem som ska rädda jobben, få hela landet att leva och tillväxten ta fart.

Däremellan demonstrerar Gnosjöupproret och arga företagare på gator och torg mot lagen om anställningsskydd och regeringens politik att arbetsgivarna ska ta ekonomiskt medansvar för sina anställdas sjukdom och rehabilitering.

På måndag möts de igen, socialdemokraterna och runt 100 småföretagare, till konferens i Stockholm.

– Vi vill ha en dialog. Vi avskaffade inte arvs- och gåvoskatten för att det var ett brinnande krav i vårt parti. Vi gjorde det för att vi såg att det var ett stort problem för småföretagen. Nu vill vi gå vidare med andra viktiga frågor, säger näringsminister Thomas Östros.

Konferensen ska bli ett avstamp för politiken under nästa mandatperiod. En diskussion om nyckelfrågor för att Sverige ska växa som företagarland.

Nyföretagandet är redan rekordstort på 15-20 procent. Konjunkturen är bra men företagen tvekar att anställa. Där spelar sjuklönefrågan stor roll trots att det finns ett skydd för just småföretag.

I flera år har frågan skapat öppen konflikt med regeringen. Den står inte på s-konferensens dagordning, men Thomas Östros borde ta tjuren vid hornen och lova att försöka hitta en enklare och tryggare lösning. Kanske en försäkringsmodell? Om företagarna upplever sjuklönefrågan som ett verkligt problem är den ju ett problem – för regeringen.

Ett annat nyckelområde är forskning och utveckling. Det nya forskningsstödet på 100 miljoner kronor har blivit en succé. Det kan bli en miljard nästa år i skattestimulanser, lovar näringsministern.

En fråga socialdemokraterna försummat är entreprenörernas sociala trygghet. För ett parti som mer än andra värnar människors trygghet och ser den som en förutsättning för förändring i arbetslivet, är det en gåta att partiet blundat för entreprenörernas usla och ojämlika villkor vid sjukdom, föräldraledighet och arbetslöshet.

Nu står äntligen en översyn av de frågorna på regeringens program.

Näringspolitiken har länge levt i skymundan. Det vill näringsministern ändra på. Han tror bergfast på att samverkan mellan företag, skola, högskola och samhälle är den bästa drivkraften för nya företag och nya jobb.

Med sin småföretagarkonferens vill socialdemokraterna skapa dialog om bättre näringsklimat och tryggare villkor för entreprenörerna – dessa ”arbetets hjältar” som ofta tjänar mindre, jobbar mer och har sämre sociala villkor än vi andra. Där ska ”entreprenörernas entreprenör” Salvatore Grimaldi, ordförande för Företagarna, berätta hur man trots allt lyckas i affärer i Sverige. Han började med två tomma händer och äger nu dussinet företag.

Kanske berättar han också att entreprenörskap handlar om drömmar, kreativitet och vilja att bygga något eget. Den drivkraften stärks kanske bäst genom en ny välkomnande attityd hos det stora partiet; att också småföretagarna är socialdemokratins folk.

Lena Askling