ÅSIKT

Nu står slaget om de äldre

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

500 000 kronor i rabatt på reavinsten för pensionärer som säljer sin villa och ett trygghetsavdrag för hjälp och service i hemmet.

I går var det Fredrik Reinfeldt som delade ut valgodis.

Rundhänta skattesänkningar, reavinstrabatt till villaägarna, slopad fastighetsskatt och lägre hyra till hyresgästerna. Men bara för dem som fyllt 65 år.

Hela sitt tal på moderaternas rikskonferens i Jönköping ägnade Fredrik Reinfeldt åt seniorerna, de pigga, friska pensionärerna som vill mycket, kan mycket och kräver mycket.

– Ingen har berättat historien om våra friska äldre som vill bestämma själva. Inte pressas in i system lika för alla. Det måste bli stopp på byråkrattänkandet, sade Fredrik Reinfeldt och rev ner applåder från en jätteskara på 1Ì´0;600 entusiastiska moderater från hela Sverige.

De nya moderaterna har segervittring. De är så många, det går så bra och alla älskar Fredrik. Åtminstone på rikskonferensen och så länge det går så bra i opinionen. Det var upplagt för inre uppbyggnad och kampanjstart i Jönköping. Inga beslut, inga öppna debatter där åsiktsskillnader kunde brytas och opposition anas. De spännande seminarierna om ”våra bästa argument i valet” var inte öppna för massmedia. Chefsideologen Anders Borg avslöjade dock villigt att argumentet är: jobben, jobben, jobben. Utanförskapet för 1,5 miljon svenskar som inte får chansen att arbeta, är moderaternas starka kort mot regeringen.

Att svensk ekonomi går som tåget, att finansministern redovisar överskott i budgeten och SCB att 45 000 fler svenskar har fått ett nytt reguljärt jobb under det senaste året, välkomnades i Jönköping.

– Det bara förstärker våra argument. Det blir lättare att genomföra strukturförändringar, sänka arbetsgivaravgifter och skatter för dem med låga inkomster. Då blir det fler jobb, sade Anders Borg nöjt.

Men blir det fler moderater?

Fredrik Reinfeldt förde i talet ett lågmält samtal om sina resor i Sverige där han överallt möter dem; de rätt friska äldre, men som buntas ihop och alltid beskrivs som sjuka, i behov av vård och omhändertagande.

De finns också, men vi måste se individerna. De som behöver mycket vård ska självklart få det. De blir fler men den stora gruppen är de som har ork, resurser och vill ha makt över sina liv. Den gruppen betyder stora förändringar i samhället, resonerade Reinfeldt.

Socialdemokraterna och moderaterna skuggar varandra. Nu gäller det de äldre. Göran Persson har sagt att de ska stå i centrum och regeringen satsar 10 miljarder på 10 år på äldreomsorgen.

”Vad blir det? Jo, en finansierad omsorgsminut mer per person. Underbart är kort”, raljerade Fredrik Reinfeldt och drog ner skratt och ovationer. Applåderna ville inte ta slut. De nya moderaterna stod upp i bänkarna och hyllade sin ledare som på en rysk partikongress.

Jobben, arbetslösheten, offentliga sektorn, skattesänkningar för vanligt folk och äldre, är det de nya moderaterna? Jag frågade några av kommunalmännen och kvinnorna på valupptakten. Nej, säger de. Det nya är bara ”stockholmsmoderaterna” som har återvänt till verkligheten.

Lena Askling