ÅSIKT

Vem är sjuk och vad är sjukdom?

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

För sjuk för att få ett jobb och för a-kassa men för frisk för att få sjukpenning. Människor kläms mellan regeringens och myndigheternas mål att både pressa ner arbetslösheten och halvera sjukskrivningarna. De känner sig misstrodda, illa behandlade och kränkta.

I kampen om en tryggad försörjning när man känner sig sjuk, kroppen värker, livet krisar och man inte klarar att jobba, upplevs sjukskrivning som biljetten till trygghet. Men det är en förrädisk trygghet. Lång sjukskrivning är det säkraste sättet att slås ut från arbetsmarknaden för gott.

Men vem är sjuk och vad är sjukdom? Sjukdom krävs för att få sjukpenning i Sverige. Man ska vara så sjuk att arbetsförmågan är nedsatt med minst 25 procent. Vem kan avgöra det?

I sin skrift ”Sjuk eller ledsen” försöker social­försäkringsutredningen bringa klarhet i vad sjukdom är och hur sjukförsäkringens regler tolkas. På ett seminarium tillsammans med Läkarförbundet diskuterades den djupt komplicerade frågan. Lite välgörande i sitt klarspråk var ändå utredningens tre slutsatser:

”Vi har helt misslyckats med sjukförsäkringen. Vi måste lära oss leva med de sjuk­domar vi har. Det går att bli bättre.”

Misslyckandet innebär att det är för lätt att själv välja att vara sjuk och bli sjukskriven. När det sker sätts själva försäkrings­idén ur spel. Sjukskrivningarna blir allt längre, särskilt så kallade ”symptombaserade sjuk­domar” där diagnoserna är svåra att ställa med vedertagna medicinska mätmetoder.

Patientens berättelse blir grund för sjukskrivningen. Sjukskrivningarna blir också mer passiva, under första året händer mycket lite.

Hur vi ska bli bättre fanns det många olika förslag till – men ett var samstämmigt: bristen på rehabiliteringsinsatser är kärnproblemet. Det handlar inte bara om medicinska insatser utan lika ofta om bristande samarbete mellan arbetsgivare, läkare, försäkringskassa och arbetsförmedling.

Nu går de långa sjukskrivningarna ner, utom bland de unga. Aftonbladet har berättat om ”den förlorade generationen”, 20-åringar som blivit långtidssjuka och förtidspensionärer. Antalet beviljade förtidspensioner för unga mellan 20 och 39 år var år 2004 nästan 14?000. Ett totalt misslyckande.

Så vad kan göras? Helt centralt är att öka möjligheterna till rehabilitering så att också de sjuka själva kan bidra aktivt.

Socialförsäkringsutredningen föreslår en längsta tidsgräns för sjukskrivning och riktlinjer för hur lång en rimlig sjukskrivnings­period är för olika sjukdomar. En ny företagshälsovård borde få ansvar för alla sjukfall efter en viss tid och det behövs en ”rymligare” arbetsmarknad, där de som inte presterar 100 procent får permanenta lönebidrag, föreslår utredarna.

Intressanta uppslag i den komplicerade avvägningen mellan subjektiva hälsoproblem och klara medicinska diagnoser. Riktlinjer, strukturförändringar, konkreta insatser, allt är bättre än dagens gungfly.

Är man sjuk blir man ledsen. Är man ledsen blir man sjuk. Sjuk eller ledsen? Eller sjuk och ledsen? Vem kan ställa diagnosen?

Lena Askling

ARTIKELN HANDLAR OM