ÅSIKT

Finansministern är trygg om färden

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Tvingades jag välja mellan högre produktivitet och fler anställda, skulle jag välja fler anställda. Fast, det är kanske farligt för en finansminister att säga så, säger Anders Borg med ett förtjust fniss.

–?Det är en svår avvägning, men att bryta utanförskapet, få fler i arbete och ett inkluderande samhälle, är grundläggande för vår politik.

Finansminister Anders Borg (m) har just svarat på frågan om det inte är risk att produktiviteten i näringslivet (nu i världsklass) sjunker om regeringens politik lyckas få in människor med låg produktivitet i arbete.

En bra fråga och ett bra svar från finansministern som talade på SNS:s konferens om produktivitet och långsiktig tillväxt.

Konferensen inleddes något akademiskt med Harvardprofessorn Elhanan Helpmans bok ”Tillväxtens mysterier”. Helpman menar att institutionerna lär oss förstå mysteriet hur tillväxt skapas.

När vår nye finansminister, som självklart läst Helpmans bok, äntrade scenen klarnade mysteriet en smula.

–?Jag tror att avgörande för vad som styr tillväxten på längre sikt är att sammanlänka den privata egennyttan och samhällsnyttan. Där spelar institutionerna stor roll, sa finansminister Borg och fick det att låta mycket enkelt.

Det är intressant att följa Anders Borgs ekonomisk-politiska strategi. Tillväxten styrs av fasta spelregler för finans- och penningpolitik, löner och skatter och av bättre förutsättningar för entreprenörer och innovationer. Omvandlingen av arbetsmarknaden är avgörande för varaktigt hög sysselsättning, enligt Anders Borg.

Kortsiktigt kan sysselsättningen öka om köpkraft och efterfrågan stimuleras, om det kan alla vara överens. Jag tror det är därför regeringen har så bråttom att sänka skatterna för ”vanligt folk” för att loket ska börja rulla. Höginkomsttagarnas värnskatt får däremot vänta. ”Den är inte viktig för att minska utanförskapet.” De välbeställda kompenseras fett av Borg med sänkt förmögenhets- och fastighetsskatt i stället!

En kortsiktig köpkraftskick duger dock inte för Borgs varaktiga sysselsättningsökning. Den kräver en rad strukturreformer, ökat omvandlingstryck på arbetsmarknaden, minskad inlåsning och lägre kostnader för att anställa.

Jag har sällan mött en finansminister (och jag har träffat några stycken) med så starkt fokus på både målen och medlen. Han verkar helt trygg om färdriktningen, att den leder till både högre sysselsättning och produktivitet.

–?Men man måste vara ödmjuk med hur snabbt det kan gå, inflikar han och låter plötsligt väldigt, just, ödmjuk.

Man får lätt intrycket att Anders Borg fortfarande är en smula förvånad över att ha blivit finansminister – en maktinstitution! Förvånad och förtjust. Borg sägs ha en enorm arbetskapacitet, vara starkt målinriktad och alltid grunda sina slutsatser på fakta och forskning. Han lär behöva sån sisu för att stå rycken om utanförskapet och arbetslösheten inte låter sig tämjas enligt forskningens handböcker.

Lena Askling