ÅSIKT

Passa dig för att bli sjuk i sommar

Bristen på sjuksköterskor hotar säkerheten för patienterna

Kaos I sommar kommer det återigen att bli kris i sjukvården på grund av sjuksköterskebrist. Politikerna gör inget.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Vården är på våg mot sin värsta sommar någonsin. Hundratals vårdplatser är redan i dag stängda på grund av personalbrist. I sommar blir läget att bli krisartat.

Både patienter och personal drabbas. Fler avdelningar kommer att stängas, väntetiden på akuten blir längre och fler operationer ställs in.

Sveriges Radio har gjort en kartläggning inför sommarens bemanning av sjuksköterskor. Läget är så akut att landsting lockar med tusentals kronor för den sjuksköterska som kan tänka sig att skjuta upp sin semester. Jobbar man i landstinget i Blekinge kan man få upp till 24 000 kronor extra i veckan.

Säkerheten hotas

Sveriges landsting går en dyr sommar till möttes. Lönekostnaderna kommer öka lavinartat och fackligt aktiva slår larm om en farlig arbetsmiljö för de som blir utan semester. Och längst ut i kedjan drabbas patienterna då deras säkerhet hotas.

Än dystrare är att sjuksköterskebristen inte längre enbart är en sommarplåga. De sjuksköterskor som skjuter upp sin semester i sommar jobbar fortfarande på sjukhus med sjuksköterskebrist i höst. Då kan de inte heller vara lediga.

Samhällsfarligt

I slutet av 2014 visade en undersökning i Dagens samhälle att det saknades 2 000 sjuksköterskor på akutsjukhusen. Då tvingades sjukhusen att stänga 870 vårdplatser. I Sveriges Radios Ekot säger nu Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro att hon aldrig varit med om en så allvarlig sjuksköterskebrist. Den bild regioner och landsting talar om är så akut att fler vårdplatser är stängda nu än under Vårdförbundets strejk. En strejk som då klassades som samhällsfarlig.

Det borde inte behöva vara så här. Enligt Vårdförbundet legitimeras nästan 4000 sjuksköterskor per år i Sverige. Men nästan hälften, 1600 sjuksköterskor, börjar jobba i Norge i stället för Sverige.

Anledningen är enkel. Norge erbjuder bättre löner och bättre arbetsmiljö.

Gabriel Wikström

Nu krävs det att Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Gabriel Wikström (S) agerar. Det krävs en plan för vårdens framtida kompetensförsörjning. För dagens kris blir än värre då stora pensionsavgångarna som väntar kring hörnet.

Vi kan inte förvänta oss att sjuksköterskor ska offra lön och god arbetsmiljö för den goda sakens skull. Det behövs ökade löner, bättre löneutveckling och bättre villkor så att fler vidareutbildar sig till specialistsköterskor. Det behövs en bättre arbetsmiljö med fler kollegor.

Löner sätts av fack och arbetsgivare men precis som lärarnas löner diskuteras på statlig nivå måste staten också prata om sjuksköterskornas. Det behövs mer pengar till vården för anställning av fler undersköterskor och vårdbiträden.

Det kommer att kosta. Men vi har råd med en vård där sjuksköterskor vill och orkar jobba.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

Maria Ehlin Kolk