ÅSIKT

Se till att prata IT och mobiler i Köpenhamn

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Hälften av Sveriges högskolor läggs ner.

Nej, så står det inte i budgetpropositionen. Studenter och professorer får fortsätta som vanligt. Men så mycket motsvarar besparingarna i Ericssonkoncernens forskningsbudget, om de fördelas jämnt mellan Sverige och utlandet.

– Ericsson lade som mest ner ungefär 45 miljarder på forskning och utveckling. Nu är vi på väg ner mot hälften, sa styrelseordföranden Michael Treschow förra veckan enligt tidningen Ny Teknik.

I onsdags skrev Helle Klein om vad Sverige bör göra åt krisen i telekom och IT. I dag handlar det om EU.

Om det ska bli fart på 3 G och en nystart för IT-branschen så måste efterfrågan i Europa öka.

Toppmötet i Lissabon våren 2000 antog handlingsplanen eEurope 2002. Bakom titeln ”Ett informationssamhälle för alla” finns framåtsyftande mål för IT-sektorn. Regeringscheferna enades om att satsa på internet åt alla, livslångt lärande och ett gemensamt regelverk för operatörer och tjänsteleverantörer.

Sedan dess har det gått fort med EU-direktiv om avreglering och tekniska standarder. Regeringarna har lättsinnigt lämnat över ansvar till marknaden. Det har gått betydligt långsammare med det medlemsländerna själva skulle göra – se till att alla landsdelar får tillgång till internet och att alla kan skaffa sig IT-kunskaper.

Med kommissionen som motor har telekomsektorn avreglerats. Nu står operatörerna med enorma skulder efter de upptrissade auktionspriserna på 3 G-licenser. Regeringarna har svårt att tvinga fram nya mobilnät när statliga företag inte längre har ansvaret för helheten. För två år sedan var Europa världsledande på mobilt internet. I dag håller Japan på att ta över. Den långsamma utbyggnaden av bredband gör inte saken bättre.

När jag talat med ansvariga tjänstemän i EU-kommissionen har de beklagat sig över politikernas passivitet. Toppmötena har mest ägnat sig åt att bocka av IT-rapporterna, hävdar de. Regeringscheferna har inte engagerat sig i någon ordentlig debatt om bristerna.

Nu ska kommissionen lägga fram en lägesrapport om 3 G till toppmötet i Köpenhamn.

Sverige bör föreslå att det vidgas till en ordentlig debatt om IT och telekom. Regeringarna måste ta ett större ansvar för den grundläggande infrastrukturen och redovisa hur de ska få fart på bredband och mobilnät. Fler offentliga tjänster måste bli tillgängliga på internet och 3 G. De gemensamma europeiska projekten i dagens eTEN-program bör få mer pengar. Dagens IT-satsningar inom EU:s strukturfonder bör vidgas i översynen av regionalpolitiken. Kandidatländerna bör få hjälp att göra den nya tekniken tillgänglig för alla.

Sverige och Europa kan fortfarande leda utvecklingen av mobilt internet och många

digitala tjänster. Det är inte produktutvecklarna som har misslyckats. Det är den överdrivna tron på marknaden som nu faller samman.

Se även Helle Kleins krönika 9 oktober: När får vi en IT-politik värd namnet?