ÅSIKT

Torsken behöver riktiga vänner

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

När EU:s fiskeministrar möts i dag får kommissionären Franz Fischler sina fiskar varma. De sex länder som kallar sig Fiskets vänner tar till storsläggan mot EU-kommissionens förslag till reformer. Spanien, Frankrike och de fyra andra slåss för rätten att tråla, trots att fångsterna blir allt mindre. Med sådana vänner behöver fisket inga fiender.

Sverige förespråkar numera ett stopp för torskfisket. Margareta Winberg lyckades inte driva igenom ett sådant moratorium när Fiskekommissionen för Östersjön möttes i september. I dag gör hon ett nytt försök med EU:s fiskeministrar. Oddsen är inte bättre.

De senaste veckorna har den svenska debatten dominerats av det nationella stopp för torskfisket som miljöpartiet drev igenom. Havens biologiska mångfald har äntligen blivit en stor fråga i samhällsdebatten. Men åsikterna om effekterna av stoppet går isär. Miljardkostnader och minskat inflytande, säger tjänstemän på departement och fiskeriverk. En bra signal till omvärlden, säger miljöorganisationerna.

Ändå borde det råda enighet om en sak. Nu gäller det att påverka andra länder och EU-kommissionen, om torskbestånden ska ha en chans att växa till i Östersjön och Nordsjön. Annars blir det svenska beslutet föga effektivt. Det behövs en rejäl diplomatisk och politisk offensiv. Ett bra steg vore att ge stöd till miljöorganisationernas internationella arbete. Varför inte till ett sekretariat för hållbart fiske, liksom staten i dag stödjer arbetet mot försurning?

Utfiskningen av haven är ett av många exempel på att miljöproblemen är internationella.

Miljöpartiets framgångar i förhandlingarna om regeringsmakten är bara en delseger. Det räcker inte med svenska insatser, vare sig det gäller fiske, grön skatteväxling eller bromerade flamskyddsmedel. Det EU som de gröna vill lämna spelar en nyckelroll.

På torsdag är det miljöministrarnas tur. De ska bland annat tala om EU:s uppföljning av världstoppmötet i Johannesburg. Sverige har chansen att upprepa Lena Sommestads framgångar med kemikaliepolitiken i Sydafrika genom nya initiativ i EU:s miljöarbete. Tuffare tag mot klimatförändringar, övergödning och farliga produkter hör till uppgifterna.

Vid mötet ska miljökommissionär Margot Wallström presentera en handlingsplan för den biologiska mångfalden i haven. Det är ett bra tillfälle för Sverige att ta upp fiskefrågorna i Västerhavet och Östersjön. Miljöministrarna måste engagera sig om det ska bli något av med reformen av EU:s fiskepolitik. Det handlar om trovärdigheten i den strategi för hållbar utveckling som Göran Persson fick igenom vid EU-toppmötet i Göteborg juni 2001.

I Sverige har miljöpartiet ofta detaljerade förslag till skärpta EU-regler i riksdagen. I Bryssel väger de grönas röst lätt, till dess partiet omprövar sin grundläggande syn på det europeiska samarbetet.