ÅSIKT

Moderater i strid om landstingets ekonomi

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Boxning måste vara en favoritsport för Stockholmsmoderaten Elwe Nilsson. I går duckade han för revisorernas kritik av den förra landstingsstyrelsen och kontrade åt alla håll. Det var inte så förvånande att moderaternas gruppledare i landstinget jabbade åt vänster. Rallarsvingarna mot egna partikollegor kom mer oväntat. De blottar en djup splittring inom Stockholmsmoderaterna.

Förra året gick Stockholms läns landsting mer än 4 miljarder kronor back. Liksom i Region Skåne har borgerligt styre inneburit snabbt växande underskott.

I går debatterade landstingsfullmäktige revisorernas rapport. ”Passiviteten i den ekonomiska styrningen framstår som oacceptabel”, skriver de eniga granskarna. Den borgerliga budgeten för 2002 hade ett underskott på 1 713 miljoner kronor. Sedan skenade kostnaderna i väg medan ledningen satt med armarna i kors.

Hälso- och sjukvårdsnämnden skrev till landstingsstyrelsen och slog larm. De fick aldrig något svar. Kristdemokraten Stig Nyman ångrade i går att han som ordförande i nämnden inte skickade formella påminnelser. Han var den ende företrädaren för den tidigare majoriteten som verkade ta till sig av kritiken.

Elwe Nilsson och folkpartiets Maria Wallhager skyllde på skatteutjämningen mellan landets kommuner. Men enligt revisorerna kan bara en mindre del av budgetöverskridandet förklaras så.

Andra moderater tycks numera se vanskötseln i landstinget som en allvarlig belastning. De väljer att distansera sig från Elwe Nilsson och förre finanslandstingsrådet Ralph Lédel.

– Det är ett väldigt stort bekymmer med landstingets stora underskott, sa Kristina Axén Olin (m) i gårdagens Dagens Nyheter. Jag tror att det påverkade valutgången, till vår nackdel.

Elwe Nilsson slog tillbaka från talarstolen genom att anklaga sin partivän i Stadshuset för politisk misskötsel:

– Det är kanske som Axén Olin säger att vi förlorade valet i Stockholm på detta. Jag tror inte det. Cykelbanor och att inte bygga norra länken är nog en bättre förklaring.

Mest anmärkningsvärd var ändå en rak

höger åt de moderata revisorer som ställt sig bakom kritiken. Elwe Nilsson klagade på hur granskningen gått till och fortsatte:

– Vi kommer att prata med de av oss valda revisorerna om att vi gärna ser ett annat arbetsklimat de kommande åren.

Det lät som ett hot och väckte irriterade kommentarer bland Nilssons partivänner på åhörarläktaren.

Ett slarvigt formfel tvingade landstingsfullmäktige att skjuta upp behandlingen till den 29 april. Det lär inte ändra något i sak. Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet förklarade i går att de tänker avstyrka ansvarsfrihet.

Det blir i så fall ett historiskt beslut. Aldrig förr har en landstingsstyrelse prickats på det sättet.

Det politiskt rimliga för Elwe Nilsson och övriga ansvariga vore att lämna plats åt andra partiföreträdare. Om inte Nilsson själv drar den slutsatsen hamnar Stockholms moderater i en omöjlig situation. Det visar inte minst rundpallarna i gårdagens debatt.

Mats Engström