ÅSIKT

Gentester kan diskriminera

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Jag surfar in på den snitsigt designade hemsidan. Det amerikanska företaget Genovations kör hårt i sin marknadsföring: "Att se resultatet av ditt test är att se de spelkort naturen gett dig. När du vet korten, kan du välja din bästa strategi."

Det handlar om genetiska tester, en snabbt växande marknad. Genovations hemsida lovar berätta om min risk för hjärtinfarkt, benskörhet och astma. Allt som behövs är att jag övertalar en läkare om ett enkelt prov.

I verkligheten är det betydligt svårare. Det betonar EU-kommissionären Philippe Busquin när jag träffar honom i forskningsdirektoratets glaspalats.

- Sambanden mellan gener och sjukdomar är mer komplexa än många tror, säger han. Det är viktigt att inte ha en deterministisk syn.

Ändå är det just vad som sker. Företag i USA har redan vägrat anställa personer vars arvsanlag pekar på en högre risk för ohälsa. Vi kan få se en liknande utveckling i Sverige, inte minst när arbetsgivarna tvingas betala mer av sjukkostnaden.

Försäkringsbolag kan tjäna stora pengar på sannolikheten för att kunder får ärftliga sjukdomar. I Sverige har bolagen lovat att inte kräva sina kunder på genetisk information. Men de begär sjukvårdsjournaler, där anteckningar om gentester kan finnas med. Och löftet är tidsbegränsat.

- Biotekniken rör vid människans djupaste natur, säger Philippe Busquin.

Därför har han tagit initiativ till ett brett samråd om gentekniken i EU. Den belgiske kommissionären har också sett till att EU:s etiska råd för forskning fått en viktig roll.

Rådet gick nyligen ut med en skarp varning: "Marknadsföringen av gentester skapar svåra problem som kräver omedelbar uppmärksamhet."

Några sådana åtgärder finns dock inte med i EU:s strategi om biotekniken, som Leif Pagrotsky och övriga näringsministrar diskuterade så sent som i förra veckan.

Vissa medlemsländer har förbjudit genetisk diskriminering och tagit fram förslag till regler för gentesterna. Men nationella beslut räcker inte när det går att beställa provsvar på internet.

Dessutom vidgar EU sin inre marknad till försäkringar och hälsovård. Det betyder ett ökat tryck på medlemsländerna att harmonisera sina regler.

- Den europeiska dimensionen av frågan håller på att födas, förklarar Philippe Busquin på sin något pompösa vallonfranska.

Hans konkreta exempel gäller samordnad prövning av läkemedel. Inte mycket till hinder mot genetisk diskriminering.

Jag vandrar ut i den grönskande lilla parken Square de Meeus.

- 1900-talet var fysikens århundrade, 2000-talet blir biovetenskapernas, ekar orden från forskningskommissionären. Fysiken prisades när den utvecklades, kritiken kom med olyckor som Tjernobyl. Med biotekniken är det tvärtom, farhågorna finns nu, fördelarna syns senare när den används praktiskt.

Kanske har han rätt. Men det beror på vår gemensamma förmåga att se riskerna och agera i tid.

Mats Engström