ÅSIKT

Kräv märkning om nallens strålning

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Hur mycket bör barn prata i mobilen? Jag försöker få mina att använda hands-free och säger till när samtalen blir långa.

Oroar jag mig i onödan?

Kanske, kanske inte. Brittiska hälsoministeriet rekommenderar sedan flera år försiktighet. Barn under 16 år bör bara använda mobilen vid ”nödvändiga samtal” och inte prata för länge.

I Sverige har Statens Strålskyddsinstitut, SSI, upprepat mantrat att mobiler inte är farliga. Ändå är många bekymrade och köper tillbehör som minskar strålningen. Telekomföretagen tjänar en extra hacka, inte minst eftersom hörlurar och sladdar så ofta måste bytas ut.

Nu ändrar generaldirektör Lars-Erik Holm tonläge. SSI tror fortfarande inte att strålningen skadar hälsan, men manar i sin rapport ändå till försiktighet. Enkla åtgärder, som att använda hands-free, kan minska eventuella risker. Det behövs dock inga särskilda råd om barn och mobiltelefoner.

Jag är ingen strålningsbiolog och ska inte försöka uttala mig om cancer, blod-hjärnbarriärer eller stressproteiner. För mig räcker det att SSI och experter i andra länder ser skäl till försiktighet.

Det märkliga är att Lars-Erik Holm och hans medarbetare stannar på halva vägen.

Det är bra med information, heter det. Strålskyddarna ska sätta i gång en kampanj.

Inget fel på det, så länge det handlar om goda råd som minskar exponeringen och inte om dyra konsulter som ska få människor att sluta bråka om 3G-masterna.

Resten av utredningen talar ett annat språk. ”Det finns däremot inget behov av varningstexter på själva apparaterna”, skriver SSI. Därmed svarar de på en fråga som inte ställts. Miljöminister Lena Sommestad undrade om ”informationstexter” i direktiven. Det behöver inte betyda en stor dödskalle, det kan vara en enkel men obligatorisk märkning av hur mycket mobilen strålar så att konsumenten själv kan välja.

Sedan tar SSI till ett tröttsamt EU-argument. ”En tvingande föreskrift ? skulle vara ett hinder mot den fria rörligheten.” Därför går det inte att kräva märkning. Bakom detta tvärsäkra påstående finns elva raders analys. Inte ett ord om någon miljögaranti i EU:s grundlag, ingenting om att försöka påverka unionen. Bara uppgivenhet, EU som förevändning för att inte göra något.

En statlig kampanj, det är allt. Hur är det med arbetsgivarnas ansvar att informera och minska riskerna för sina anställda? Varför inte ställa krav på telebutikerna att fungerande hands-free-utrustning ska ingå i köpet av en ny nalle? Vilka råd bör skolorna ge?

It-minister Ulrica Messing påstod i en Eko-intervju häromdagen att redan Lars-Erik Holms blygsamma förslag oroar människor i onödan. Regeringen bör välja en mer framsynt linje.

Gå före i Sverige med märkning av mobiltelefoner och krav på hands-free. Driv kravet inom EU.

Det är inte en sådan försiktighetsprincip som hotar Ericsson och övrig telekomindustri. Det är att inse en dag att vi gjort för lite.

Mats Engström