ÅSIKT

Dubbla budskap om avregleringarna

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

BRYSSEL.

John Monks snurrar på en röd plastpenna med reklam för franska facket UGT. Över honom manar en affisch till demonstration för ett ”socialt Europa”.

– Förhållandet mellan arbetsrätt och EU:s inre marknad blir en av de viktigaste frågorna framöver, säger Europafackets generalsekreterare.

Han är orolig över hur vinden blåser. Avregleringsivern fortsätter. Efter bråken om energi och transporter är nästa steg den omfattande tjänstemarknaden. Vad händer med jobben när löntagarnas pensionspengar rör sig fritt över gränserna? Vilka blir effekterna om hälso- och sjukvård blir en öppen marknad för kommersiella företag?

Det är ”fullständigt oacceptabelt” att fortsätta avregleringen utan en samlad utvärdering, ryter Europafacket och vill sätta stopp för fler liberaliseringar.

Hittills har det fallit för döva öron.

EU-kommissionen vill att toppmötet i mars ska trycka på för att nationella regler tas bort. Det nya steget är tjänsterna, allt från byggföretag till hälsocentraler. Det är bra för tillväxten att det blir lättare att sälja tjänster i andra länder, heter det i analyserna. Konsumenterna, miljön och arbetsrätten står det inte så mycket om.

För en månad sedan presenterade kommissionen ett lagförslag om ”tjänster på den inre marknaden”. Inte någon kioskvältare direkt. Dokumentet fick knappast någon uppmärksamhet i Sverige.

Ändå innebär förslaget en revolution. I dag gäller svenska regler om ett polskt företag driver en bilverkstad i Göteborg. Går förslaget igenom ska det i princip vara reglerna i Polen som styr. Det behöver inte finnas någon representant i Sverige som kan ställas inför domstol. Klagomål ska riktas till myndigheterna i Warszawa.

Det finns vissa undantag om arbetsrätt och konsumentskydd, men de är inte heltäckande.

– Meningen var inte att förslaget skulle påverka arbetsrätten, säger Jozef Neimic på Europafacket. Ändå ser vi problem.

En särskild svensk fråga är om kollektivavtalen går att upprätthålla. Undantaget i det nya förslaget bygger på att regler om arbetsvillkor finns i lag, som i de flesta EU-länderna.

LO:s experter är oroliga. På andra områden har man inte ens kommit så långt. ”Vi har inte hunnit skaffa oss någon uppfattning om förslaget ännu”, meddelar Konsumentverket.

Sverige borde agera snabbt för att värna arbetsrätten, konsumenterna och miljön. Ändå sölar regeringskansliet med analysen medan andra länder låser sina positioner.

Missnöjet mot avregleringarna i Sverige har fått regeringen att tillsätta en samlad översyn, ledd av LO-ekonomen Dan Andersson.

I EU fortsätter arbetet som vanligt. Tjänstedirektivet är ett exempel. Bank- och försäkringar är ett annat område där avregleringen fortsätter och viktiga beslut nu lämnas över till anonyma expertkommittéer. Sverige hejar på.

Eftertanke på hemmaplan, full fart framåt i Bryssel.

Hur trovärdigt är det på en skala?

ARTIKELN HANDLAR OM