ÅSIKT

Bygg EU-nätverk mot tjuvfiskarna

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Jag gick fel och hamnade i maskinhallen. Det luktade olja och metallspån även när jag så småningom hittade fram till miljörörelsens kontor. Slovenska Energiforumet har ont om pengar och får låna ett rum av tekniska högskolan i Ljubljana.

Kanslichefen Andrej Klemenc hade hunnit öppna dagens post när jag slog mig ner i den utslitna snurrstolen. Överst på skrivbordet låg en ny bok från Internationella försurningssekretariatet i Göteborg, "Air and the Environment". Ännu ett genomarbetat material med fakta och goda råd, spritt till aktivister med små egna resurser runt om i världen.

De svenska miljöorganisationerna startade försurningssekretariatet år 1982. Det var en god investering. Agitationen över gränserna fick Storbritannien att byta linje och erkänna att svavelutsläppen var ett problem.

- Läget för försurningen var ungefär detsamma för 22 år sedan som det är för fisket och de marina frågorna i dag, sa Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström när han i går hälsade välkommen till invigningen av Fiskesekretariatet.

Grundtanken är likadan. Ideella organisationer bygger nätverk med statligt stöd för att påverka den internationella opinionen. Förra året startade Kemikaliesekretariatet. Nu är det fiskets tur.

- Vi måste rädda fiskebestånden och viktiga marina miljöer, förklarade det ansvariga statsrådet Ann-Christin Nykvist i går. Gör vi ingenting kommer inte heller fiskeindustrin att överleva.

Gång på gång har den svenska regeringen röstat nej till EU-förslag som inte blivit tillräckligt bra. Ann-Christin Nykvist är förvånad över att det inte finns starkare folkliga krav i andra länder för att stoppa utfiskningen:

- Många länder känner ett väldigt tryck att maximera den egna fiskeflottans kvoter.

Därför vill regeringen och samarbetspartierna ge stöd till de ideella organisationernas arbete för att påverka opinionen. Det är utmärkt.

Men det betyder inte att regeringen ska avstå från att själva göra mer.

Kontrollen, svarar både Ann-Christin Nykvist och Fiskesekretariatets chef Niki Sporrong när jag frågar vad som är viktigast just nu.

Fusket med fiskekvoter och andra regler måste bort. Det gäller inte minst EU:s nya medlemmar runt Östersjön.

- Kontrollen ser olika ut i olika länder, konstaterar Niki Sporrong. Då blir också konkurrensen orättvis.

EU bygger upp en myndighet mot tjuvfisket, men det är osäkert hur skarpa klor den får. Sverige måste utveckla sina tankar om hur övervakningen ska bli bättre. Statliga Fiskeriverket behöver stöpas om för att bättre kunna påverka kontrollen och politiken i andra EU-länder.

Ann-Christin Nykvist är ett av de statsråd som verkligen driver ett strategiskt arbete för att påverka EU. Låt det märkas i en förstärkning av samarbetet med de svaga fiskemyndigheterna i EU:s nya medlemsländer.

Mats Engström