ÅSIKT

Låt inte pengar styra hur genteknik används

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Vad har Bayer, Genzyme, GSK, Novartis och Roche gemensamt? Svar: Läkemedelsjättarna har fått fribiljetter att påverka spelreglerna för tester av dina arvsanlag. EU-kommissionen har bjudit in företagen till en expertgrupp, som nyligen presenterade sin rapport vid en konferens i Bryssel.

Föga förvånande innehåller den inga skarpa förslag mot genetisk diskriminering.

– Det var en stark känsla på mötet att expertgruppen dominerades av industrin, berättar Helen Wallace på organisationen Genewatch. Hon bevakar riskerna med gentekniken från medborgarnas perspektiv.

Expertgruppen koncentrerade sig på hälso- och sjukvården och betonade patienternas fria val. Genetisk information skiljer sig inte från annan medicinsk kunskap, hävdade de.

Det är en farlig syn. Visst har kunskapen om generna stora fördelar. Kvinnor med förhöjd risk för bröstcancer kan få vård i tid, läkemedel kan skräddarsys så att behandlingen blir mer effektiv.

Samtidigt finns risken för en ny sorts diskriminering, där arbetsgivare sorterar bort människor som de tror har större risk att bli sjuka. Debattvågorna blåser redan höga om försäkringsbolag ska ha rätt till information när kunderna genomfört gentester.

Frågorna kan inte skiljas från varandra.

Marknaden för tester av arvsanlagen växer snabbt. Expertgruppen talar om mer än 700 000 tester inom EU varje år, till ett värde av närmare 5 miljarder kronor. De multinationella företagen i den medicinska sektorn känner vittringen av en ännu mer lukrativ marknad framöver.

EU-rapporten talar i allmänna termer om riskerna, men överlåter åt andra att lägga förslag mot diskriminering. Helen Wallace är kritisk:

– Gruppens användning av begreppet ”orättvis diskriminering” är svag och otydlig. Både Europarådet och kommissionens etikgrupp vill gå längre för att motverka diskriminering, särskilt på arbetsplatserna.

Reglerna för hur gentester får användas skiljer sig åt mellan länderna. Expertgruppen vill jämna ut terrängen. EU ska utveckla ett gemensamt regelverk för testerna, lyder en av de 25 rekommendationerna. Unionen uppmanas också att harmonisera bestämmelserna för de kontroversiella biobankerna, där vävnadsprover och blod lagras.

Medan den europeiska politiken tar fart tittar Sverige på.

En tjock utredning om genetisk integritet tidigare i år lämnade inte några konkreta förslag om hur Sverige bör agera inom unionen. Ämnet behandlas inte heller i en aktuell skrift från Pensionsforum, ”Genetikens möjligheter och problem”.

Det är hög tid för en mer aktiv politik om vi ska slippa ett genetiskt klassamhälle. Hälso- och sjukvården kan inte isolera sig och tro att någon annan kommer att lösa problem i andra delar av samhället.

De viktiga besluten om gentekniken kommer att tas i EU. Regeringen måste börja agera för att människors lika värde styr hur tekniken används. Inte läkemedelsjättarnas vinstintresse.

Mats Engström