ÅSIKT

Integration stavas rättvisa och pengar

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Integration blir en av socialdemokratins viktigaste valfrågor. Det meddelade Göran Persson nyligen i partitidningen ”Aktuellt i politiken”.

Ännu är det oklart vilka förslag regeringen tänker sig i den utlovade ”samlade strategin”. Hittills har alldeles för lite hänt.

Under tiden växer utanförskapet i miljonprogrammets bostadsområden. Många vittnar om den dagliga särbehandling som kränker och utestänger människor med utländsk bakgrund.

Diskrimineringen är huvudproblemet. Mycket återstår att göra, både genom skärpta lagar och förändrade värderingar. Den öppna rasismen är lättast att se, men det behövs också åtgärder mot den smygande utsorteringen från positioner med makt. När sätter förvaltning och näringsliv upp mål för fler chefer med utländsk bakgrund?

Usel flyktingmottagning är en viktig orsak till dagens utanförskap. I vår kommer äntligen förslag om den första tiden i Sverige och om en reformerad undervisning i svenska. Det är på tiden, men fortfarande tvistar staten och kommunerna om vem som ska betala. Rege-ringens strategi blir inte trovärdig utan mer pengar till kommunerna.

Arbete är grunden. ”Varje människa ska kunna säga: Nu går jag till jobbet!”

Marita Ulvskogs utrop häromdagen var riktat mot moderaterna, som vill skära ned arbetsmarknadspolitiken med 8 miljarder kronor.

Förhoppningsvis tänkte socialdemokraternas partisekreterare inte bara på de öppet arbetslösa. Många flyktingar är inte ens registrerade som arbetssökande.

Ams rapporterar framgångar i sitt projekt med lotsar på arbetsförmedlingarna. Rege-ringen borde för länge sedan ha gett besked om att satsningen ska förlängas och få större resurser. Plusjobben måste vara tillgängliga även för den som ska in på arbetsmarknaden, och den offentliga sektorn måste ordna fler praktikplatser för nyanlända svenskar.

Några tror att regeringen ogärna ökar utbudet av arbetskraft när målet är att minska den öppna arbetslösheten till fyra procent. Det är i så fall en farlig taktik med ett högt mänskligt pris.

Vackra ord räcker inte, integrationen måste få kosta på kort sikt. Det tjänar vi alla på i längden.

Mona Sahlin vill göra upprustningen av miljonprogrammets områden till en del av det gröna folkhemmet, men några pengar har inte synts till. Kanske kan det förändras nu när Göran Persson öppnat för en ny storstadssatsning. Miljöpartiets Peter Eriksson är inne på samma spår.

Då borde det vara möjligt att investera rejält mot utanförskapet i vårbudgeten. Satsa på de goda exemplen, på att bygga broar mellan olika delar av Sverige.

Integration är inte att ”dom” ska anpassa sig till ”oss”. Det måste vara ett gemensamt projekt där vi sätter upp målen tillsammans.

I grunden handlar det om rättvisa och solidaritet. Ideologin är densamma när rika Vellinge vägrar ta emot flyktingar som när moderaterna vill avskaffa skatteutjämningen mellan landets kommuner och sänka ersättningsnivåerna. Om socialdemokratin gör det tydligt förlorar folkpartiet sitt trumfkort.

Mats Engström