ÅSIKT

Solidaritet i kamp mot lönedumpning i EU

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Ormvråken ryttlar bredvid bensinmacken. Medelklassens nybyggda villaområden ligger utspridda på fälten längs motorvägen.

Solidaritets röd-vita fana leder mig till fackförbundets kontor, bara ett par hundra meter från portarna till varvet i Gdansk. Foton i trapphallen visar protesterna i augusti 1980, som blev början till kommunismens fall.

– Polen har inte en så lång tradition av fackföreningar som Sverige, säger dagens ordförande Janusz Sniadek. Organisationsgraden är under 20 procent.

– Men jag vet också att vi spelat en historisk roll för Polen och Europa.

Vi talar om det fackliga samarbetet i EU.

Janusz Sniadek låter annorlunda än de borgerliga svenska debattörer som säger sig stå på de polska arbetarnas sida.

– Solidaritet är för fri rörlighet för tjänster, men vi vet att det inte kan ske utan regler.

Janusz Sniadek vill se en harmonisering uppåt av lönerna i EU, inte en press nedåt. Solidaritet försöker ändra det omstridda tjänstedirektivet och välkomnar EU-parlamentets beslut i februari. Reglerna i det land där arbetet utförs måste gälla, åtminstone så länge det inte finns tillräckligt bra EU-lagar om minimilöner:

– Ursprungslandsprincipen är inte till någon fördel, den skulle gynna dumpning och osunda metoder.

Svartarbete är ett stort problem. Janusz

Sniadek vill ha ordning på arbetsmarknaderna och välkomnar att inspektioner i andra länder letar efter ”självförsörjande arbetare” som inte har godkända papper.

En av Solidaritets anställda har arbetat

i Storbritannien för att få in polska arbetare

i brittiska fackföreningar. Den som åker till

Irland för att jobba får en broschyr på polska med uppmaningar från Solidaritet att organisera sig. Men huvudansvaret för att bevaka arbetarnas intressen ligger hos de lokala facken där jobbet utförs, anser Sniadek.

EU-reglerna har betytt rejäla förbättringar

i Polen. Tidigare kunde arbetsgivarna anställa medarbetare ett halvår i taget, hur länge som helst:

– De anställda togs som gisslan.

Nu måste företagen erbjuda fasta jobb. Även direktivet om information och samråd kommer att stärka löntagarna, när parlamentet snart godkänt det.

Solidaritet har svårare att få gehör för sina krav hos regeringen, trots att det styrande partiet PiS gärna anspelar på fackförbundet

i sin retorik. Det socialdemokratiska SLD, som är i opposition, samarbetar hellre med det andra stora fackförbundet OPZZ.

I Warszawa har jag hört den ansvarige statssekreteraren kritisera EU-parlamentets linje om tjänstedirektivet. Polen är ett av de länder som vill att företag bara ska behöva följa reglerna i sitt hemland.

– Vi ska ha ett stort Europafackligt möte här snart, säger Janusz Sniadek.

Sedan ska Solidaritet öka trycket på rege-ringen.

Lukten av målarfärg sticker i näsan på vägen ut. Pengarna har inte räckt till att måla om trapphallen ordentligt, bara de ställen där putsen fallit av. Solidaritet är ingen rik organisation och finns bara på en fjärdedel av Polens arbetsplatser.

Å andra sidan vittnar en åldrad stencilapparat i hallen om at t Europa går att förändra utan stora resurser.

Mats Engström