ÅSIKT

Göran Persson borde göra EU till en valfråga

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Miljöpartiets Ulf Holm har just talat om EU och jämställdheten. Göran Persson blickar ut över riksdagens EU-nämnd, socialdemokraterna på ena sidan, Ulf Holm och de borgerliga på den andra.

”Man behöver bara titta på de bägge sidorna här”, säger statsministern. ”På den ena sidan lika många kvinnor som män. På den andra sidan en rad alfa-hannar”.

Tv-kameran panorerar djävulskt långsamt över Mats Odell (kd), Per Bill (m) och övriga kostymklädda borgerliga män. De utpekade alfa-hannarna tittar besvärat ned i sina papper.

Debatten om EU:s jämställdhetspakt kunde knappast få en tydligare illustration. Nyss har moderaterna i EU-parlamentet röstat nej till ett europeiskt jämställdhetsinstitut. De vill inte att ett sådant institut jämför läget för kvinnor och män, liksom de en gång var motståndare till att föra in sysselsättningen i EU:s grundlag.

Göran Persson är som bäst i svåra lägen. När Mats Odell försöker ta upp Laila Freivalds avgång avleder statsministern snabbt frågan med ett skämt.

Jämställdhetspakten finns redan i utkastet till slutsatser från toppmötet. Göran Persson och hans fem kollegor bakom initiativet kan räkna med en rejäl framgång.

När det gäller tjänstedirektivet slår statsministern fast att EU-parlamentets yttrande ska vara vägledande. Än så länge kan de borgerliga partierna inte göra så mycket annat än att muttra. Regeringen sköter förhandlingarna. Det vore märkligt om inte tjänstemännen uppfattade statsministerns tydliga signal.

Däremot skulle mycket ändras med en borgerlig regering. Det skulle bli dramatiska skillnader i den svenska vardagen genom en förändrad Europapolitik.

Moderaten Gunnar Hökmark och hans vänner i de marknadsliberala tankesmedjorna har redan skrivit ut recepten för en annan social modell. Vem skulle ta striden om arbetsrätten, miljön och jämställdheten i EU om ännu ett land styrdes av den politiska högern?

Naturligtvis finns det undantag. Kristdemokraten Anders Wijkman och centerns Lena Ek kom i går med flera bra förslag om energin. Men i EU-nämnden var det Göran Persson som talade länge och engagerat om biobränslen och effektiviseringar.

Tänk om samma inspiration fanns i den vanliga debatten inför valet. Om de politiska skillnaderna i EU kunde märkas tydligt också utanför riksdagens sammanträdesrum.

Tommy Svensson, chefredaktör för Tiden, ifrågasätter socialdemokraternas valtaktik att ligga lågt. ”Det politiska läget i Europa har aldrig varit mer gynnsamt för en socialdemokrat från Norden”, skriver han i Aktuellt i Politiken. Tommy Svensson kritiserar att EU ofta framställs som ett hot. ”Saknas gör däremot en offensiv, utblickande politisk diskussion som innesluter Europa. Jag tror socialdemokraterna har mycket att vinna på en sådan.”

Det är bara att instämma. Och hoppas att en ny utrikesminister kan lyfta EU-debatten tillsammans med en inspirerad Göran Persson.

Mats Engström