ÅSIKT

Kina ska inte behöva upprepa våra misstag

LEDARE

Paris

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Lorents Lorentsen tar ingen bränsleslukande tjänstebil till huvudkontoret. Vi ställer oss i busskuren utanför OECD:s miljöavdelning och väntar. Den norske chefen hinner lovorda Sveriges gröna skatter innan bussen dyker upp.

Sedan skyndar vi oss igenom säkerhetskontrollerna till slottet där biträdande generalsekreteraren Kiyo Akasaka har sitt tjänsterum. På väggen hänger en karta från den tid då Kina dominerade världsekonomin. Mittens Rike breder ut sig över halva tavlan med Europa långt ute i kanten.

Är vi på väg dit igen? Affärstidningen The Economist ritar kurvor där Kinas ekonomi går om USA:s om 35 år.

Andra är mer tveksamma till om Kina klarar att fortsätta dagens tillväxttakt.

Däremot är det få som tvivlar på Asiens miljöpåverkan. Den internationella energibyrån IEA berättade i går att utsläppen av koldioxid kan öka med 55 procent till år 2030, om ingenting görs. Effekterna på klimatet skulle bli allvarliga.

Den största ökningen sker i Asien. Kina kommer att gå om USA som världens största utsläppskälla till koldioxid före år 2010, enligt IEA-rapporten World Energy Outlook.

Rädslan för klimatförändringar, oljebrist och höga priser på metaller har gett en skjuts åt debatten om resurseffektivitet. OECD analyserar hur sambandet mellan tillväxt och miljöförstöring ska brytas. Ett bra exempel är försurningen, där svavelutsläppen minskat kraftigt samtidigt som ekonomin växt.

–?G8-mötet i Tyskland nästa år tar upp energieffektivitet och klimatförändringar, säger Kiyo Akasaka. Japan blir ordförande för G8 år 2008 och kommer säkert att driva sitt initiativ om att spara resurser.

Lorents Lorentsen har lett arbetet med rapporten ”The Political Economy of Environ-mentally Related Taxes” som ger goda råd om hur de vanligaste invändningarna mot miljöskatter kan bemötas.

En central uppgift för OECD är att sprida lärdomarna. Jag fångar Lorentsen och Akasaka just innan de ska åka till Kina för en genomgång av landets miljöpolitik.

–?Prissättningen på vatten, energi och andra resurser kan förbättras, säger Akasaka. Sjuttio procent av vattnet går till jordbruket där mycket slösas bort eftersom det är så billigt.

Jag berättar om mina samtal med kinesiska experter, som vill införa gröna skatter men oroar sig för om de fungerar på lokal nivå.

–?Allmänt sett så är genomförandet av miljöregler ett stort problem i Kina, säger Akasaka. En viktig fråga är hur lokala regeringar och städer ska klara det bättre.

Ändå borde det vara möjligt att använda fler miljöskatter i Kina, menar Lorentsen:

–?Koldioxidskatter och svavelskatter betalas normalt av oljebolag, det finns inte så många sådana så det borde inte vara ett problem att införa.

Kiyo Akasaka säger att miljögranskningen av Kina är ett sätt att visa varför OECD är relevant trots att många länder med snabb ekonomisk tillväxt står utanför.

–?Vi i Japan upplevde fruktansvärda miljöproblem tidigare, Kina och Indien ska inte behöva repetera OECD-ländernas misstag.

Mats Engström

ARTIKELN HANDLAR OM