ÅSIKT

Det är hög tid att ta miljöinitiativ i EU

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Australiens premiärminister John Howard har planerna klara. Han vill prata klimat när länderna runt Stilla havet möts 8–9 september.

Howard ska sitta ordförande men vill inte ha några bindande mål för att minska koldioxidutsläppen.

Tvärtom.

USA, Kina, Australien och de 18 andra staterna ska komma överens om att nästa globala klimatavtal ska bygga på frivillighet. Åtminstone enligt John Howard, som råkar styra ett land med stor kolexport.

Hur det går på toppmötet i Sydney påverkar också det svenska EU-ordförandeskapet 2009. Fredrik Reinfeldt vill göra klimatet till en av de stora frågorna. Det är naturligt, eftersom Danmark då står värd för ett avgörande förhandlingsmöte i klimatkonventionen.

Men Sveriges framgång kommer inte bara att mätas efter om det blir ett avtal eller ej. Om innehållet blir sämre än dagens Kyotoprotokoll så har Reinfeldt misslyckats.

Nästa klimatavtal måste innehålla bindande mål för industriländerna, tuffare än vad de redan lovat till 2012.

För att komma dit måste EU visa vägen. Förhoppningsvis kommer regeringarna snabbt överens om ett nytt system för utsläppshandel, och om hur EU:s miljömål ska delas upp mellan länderna. Går det trögt hamnar problemen i Andreas Carlgrens knä.

EU måste också bygga trovärdighet bland u-länderna för att få med dem på ett klimatavtal. Carl Bildt borde bli grönare och se till att EU:s utrikespolitik får en tydligare miljödimension.

Det räcker inte att satsa på klimatet. Sverige kan ta initiativ redan nu för att stärka den biologiska mångfalden. Annars kommer efterfrågan på biobränslen att få drastiska effekter på regnskogen i länder som Brasilien och Indonesien.

EU-kommissionen utvärderar aktionsplanen för biologisk mångfald i början av 2009, det borde Andreas Carlgren följa upp.

Den känsliga miljön i Arktis kan bli en jätte-fråga när isarna smälter och öppnar upp för exploatering.

Skyddet av Östersjön är en annan viktig fråga, som förutsätter en omprövning av EU:?s jordbrukspolitik. Chanserna till framgång är större i arbetet mot luftföroreningar, där det kommer förslag om avgaskrav och luftkvalitet lagom till det svenska ordförandeskapet.

Toppmötet i december 2009 blir slutet på Reinfeldts tid i det europeiska strålkastarljuset. Miljöfrågorna borde få ordentlig plats när länderna diskuterar vad som ska följa efter dagens Lissabonprocess för tillväxt och jobb.

Sverige borde ha förslagen klara redan under denna höst för att hinna övertyga alla andra. Ministrar för transporter, energi, jordbruk och så vidare behöver klara riktlinjer för sitt miljöarbete. Nya regler om effektivare hushållning med energi och andra naturresurser borde stå högt på dagordningen.

Tiden går fort. Om inte regeringen tar initiativ snabbt kan Reinfeldts drömmar om miljöframgångar spricka på motståndet från John Howard och hans likasinnade.

Fotnot: Läs mer om förberedelserna för det svenska ordförandeskapet på Europabloggen, blogg.aftonbladet.se/1593

ARTIKELN HANDLAR OM