ÅSIKT

Grönt nytt år 2008

Gammelskog och klimat – så blir det nya miljöåret

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
1 av 3 | Foto: BJÖRN LINDAHL
Fisket och andra miljöfrågor hamnar lätt i skuggan av klimathotet.
LEDARE

4 januari 2008. Miljöåret 2007 hade nästan nått sitt slut när EU:s fiskeministrar röstade igenom fångstkvoter långt över havsforskarnas rekommendationer. Jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) ställde upp på beslutet att bara minska torskkvoterna i Kattegatt med 8 procent, trots att EU-kommissionen föreslagit en minskning med 25 procent.

Fiske och andra frågor om biologisk mångfald hamnar lätt i skuggan av klimathotet, men är lika akuta. Regeringens naturvårdspolitik fick hård kritik under år 2007. Forskare och miljöorganisationer varnade för nedskärningarna i budgeten.

Naturvänner både inom och utom Sverige oroade sig över centerstämmans beslut i början av hösten om att riva upp dagens miljölagar om biologisk mångfald. Alliansen gick vidare genom direktiv till myndigheterna att se över reglerna. Utredaren Åke Pettersson la fram förslag för att underlätta jakt på varg och andra rovdjur.

Besluten dröjer

Synen på biologisk mångfald blir ett test på de gröna ambitionerna under år 2008. Hur mycket pengar blir det i nästa budget för att skydda gammelskogarna? Vågar Naturvårdsverket säga nej till centerns systemskifte? När tar Sverige genomarbetade initiativ för att påverka EU:s kommande strategi för biologisk mångfald?

Ännu finns ingen vetenskaplig FN-panel för naturvården med samma starka mandat som klimatpanelen IPCC. Professor Bert Bolin kunde av hälsoskäl inte resa till Oslo och utdelningen av Nobels fredspris. Al Gore och IPCC:s nuvarande ordförande hyllade honom i stället i den svenska riksdagen. På 2007 års näst sista dag förlorade världen en av sina klimathjältar.

Trots att klimatforskarnas varningar äntligen fått ordentligt genomslag i den politiska debatten dröjer besluten om att på allvar minska utsläppen av växthusgaser. Klimatmötet på Bali levererade som väntat en färdplan för de fortsatta förhandlingarna, men inga konkreta löften.

Miljön huvudfråga

Fredrik Reinfeldt (m) har gjort ett nytt klimatavtal till en huvudfråga inför det svenska EU-ordförandeskapet 2009. På hemmaplan är det ont om åtgärder.

Visserligen har regeringen infört en miljöbilspremie och höjt skatterna på drivmedel, men de besluten räcker inte långt. Särskilt inte som alliansen dragit ned på de framgångsrika programmen för klimatomställning i kommunerna och bättre energisparande.

Den parlamentariska klimatberedningen ska snart lämna sina förslag. Det blir knappast någon enighet mellan regering och opposition om vad som behöver göras. Däremot blir det intressant att se om de röd-gröna partierna vill skriva ihop sig i en gemensam reservation och vad de i så fall säger om känsliga områden som energibeskattning och trafikprojekt. Mona Sahlin (s) visade under sin tid som statsråd att hon tar omställningen av energisystemet på allvar.

Regeringen har gjort för lite

Havsmiljön är en annan av regeringens prioriteringar. Andreas Carlgren (c) förtjänar beröm för att ha drivit igenom ett förbud mot fosfat i tvättmedel. Det är ett viktigt exempel på hur övergödningen och algblomningen kan minska.

Ministrarna runt Östersjön blev också överens om en handlingsplan inom havskonventionen HELCOM. Men löftena är inte bindande på samma sätt som inom EU.

Regeringen har gjort för lite för att påverka EU i havsmiljöfrågorna. Bindande miljökrav måste in i den östersjöstrategi som regeringen vill klubba under ordförandeskapet hösten 2009.

Borde öka trycket

En annan fråga lyser med sin frånvaro i regeringens miljötal. Olof Johansson(c) talade om ”kretsloppsamhället” och gjorde producenterna ansvariga för att återvinna förpackningar. Dagens centerstatsråd har ännu inte följt i hans fotspår.

Andreas Carlgren borde öka trycket på kommissionen att få fram en bra strategi för integrerad produktpolitik. Maud Olofsson (c) kan göra effektivare användning av råvaror till en del av näringspolitiken.

Att lösa miljöproblemen kräver insatser på alla politikområden. Det fungerar inte att Andreas Carlgren lovar minska trafikens utsläpp samtidigt som statsrådskollegan Åsa Torstensson (c) hyllar nya motorvägar i Stockholm.

Bildt årets överraskning?

Klimatpropositionen i höst blir ett test på om regeringens handlingar motsvarar de vackra gröna orden. I så fall måste miljömålen bli mer styrande för områden som trafik, energi och jordbruk.

Det gäller också inom EU, där Sverige borde återuppväcka besluten från toppmötet i Cardiff 1998 om att varje politikområde måste ta sitt miljöansvar.

Kanske blir Carl Bildt (m) 2008 års gröna överraskning genom att föreslå hur miljön på allvar kan bli en del av EU:s utrikespolitik?

ARTIKELN HANDLAR OM