ÅSIKT

Carlgren tillåter det förbjudna miljögiftet

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Bromerade flamskyddsmedel är obehagliga saker. Mammor som ammar sina barn riskerar att sprida gifterna med bröstmjölken. Pilgrimsfalkars ägg innehåller också de farliga ämnena.

Kemikalierna ska hindra bränder i datorer och möbler, men kan skada hälsan. De är långlivade och sprids över landsgränserna.

Därför har EU stoppat ett antal bromerade flamskyddsmedel. Sverige har gått längre och totalförbjudit även ett medel som kallas deka-BDE.

Regeringen beslutade i torsdags att upphäva förbudet. Deka-BDE blir tillåtet i möbelklädsel och andra textilier.

– Det här är ett systemskifte i miljöpolitiken, säger Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson.

Han har rätt.

Sverige har gått före i kemikaliepolitiken. Nu gör regeringen tvärtom, tillåter just sådana ämnen som är strategiskt viktiga att förbjuda.

Miljöminister Andreas Carlgren skyller på EU. Kommissionen har klagat. ”Förbudet riskerar att underkännas i EG-domstolen”, skriver han uppgivet i ett pressmeddelande.

Det är en märklig inställning. Sverige har tagit strid om kemikalierna förr och vunnit. Förbudet mot trikloretylen gick ända till domstolen där Sverige fick rätt.

Går man längre tillbaka så slogs Olof Johansson för de svenska kemikalieförbuden i medlemsförhandlingarna 1993 och lyckades bra.

Den här gången är det vetenskapliga underlaget för svagt, heter det från regeringskansliet. Britterna har gjort en riskbedömning som inte ger tillräckliga bevis för ett totalstopp.

Räcker det för att upphäva ett förbud som regeringen tidigare försvarat? Knappast om man ska använda den försiktighetsprincip som ligger till grund för kemikaliepolitiken. Dessutom har EU redan ett förbud mot deka-BDE i elektronik, så det finns prejudikat på att ämnet är farligt.

Det är obegripligt att regeringen ger upp så tidigt. Kommissionen har inte ens skickat det motiverade yttrande som är nästa steg innan frågan möjligen hamnar hos juristerna i Luxemburg.

Andreas Carlgren kapitulerar när det fortfarande är långt kvar till ett mål i EG-domstolen.

Eller var det möjligen så att han blev överkörd av moderaterna?

Handelsminister Ewa Björling är ansvarig för frågor om EU:s inre marknad. Uppenbarligen väger de hänsynen tyngst i Fredrik Reinfeldts regering.

I går kom i alla fall en annan miljönyhet som ger hopp, Göran Enanders utredning om havsmiljön. Han beskriver hur Östersjön kan bli ett pilotområde för bättre miljö. EU måste ta mer hänsyn till havsmiljön i sin politik för jordbruk, fiske och regional utveckling, skriver utredaren.

Det är utmärkta förslag som genast borde in i arbetet med EU:s Östersjöstrategi.

Tänk om sådana ambitioner alltid kunde gälla för regeringens miljöarbete i EU.

I stället för att lägga sig platt när kemilobbyn trycker på.