ÅSIKT

Överlever Blair Kellys självmord?

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Den 17 juli lämnade David Kelly, mikrobiolog och expert på massförstörelsevapen, sitt hem i Oxfordshire. Strax efter klockan 9 förmiddagen därpå återfanns hans kropp. Kelly hade skurit upp pulsådern på sin vänsterhand. Experterna konstaterade självmord.

Kellys möjliga motiv för att ta sitt liv kartläggs de närmaste två månaderna i den karga rättssal 73 i Justitiepalatset. Lord Hutton övervakar utfrågningarna. Vittnen kallas från det högsta statliga etablissemanget.

Kellys död kan förbindas med kriget i Irak. Med sin kompetens och trovärdighet slog han, om än i efterhand, sönder labourregeringens groteska argument om Iraks militära kapacitet, till exempel att Saddam kunde attackera Storbritannien med massförstörelsevapen inom 45 minuter.

Under gårdagsförhören framgick att också regeringens egna säkerhetsexperter ogillade propagandafrasen.

Terence Taylor, chef för ett militärstrategiskt institut i Washington, beskrev vid gårdagens förhör Kellys höga kompetens som vapeninspektör i Irak och Ryssland. De båda var verksamma inom Pugwash, den Nobelprisbelönade institution, där vetenskapsmän bland annat kartlägger kärnvapen.

Kelly, på en gång vetenskapsman och avlönad av regeringen, ville sannolikt att allmänheten skulle informeras om regeringens osanna påståenden om Iraks vapeninnehav. Möjligen anklagade han också Blairs främste spindoktor för att ha ”sexed up” regeringens undermåliga vitbok från september. Därför vände sig Kelly till ett antal journalister, bland dem BBC:s.

Fortsättningen på historien har en medial text, den handlar om BBC. Den har också en politisk: kan Blair sitta kvar? Vilka av hans ministrar och informatörer måste försvinna?

Frågan kan ställas mer brutalt: vem bär ansvaret för David Kellys död?

Mekanismerna bakom hur han gradvis bröts ned går att urskilja. Kellys arbetsgivare i försvarsdepartementet försökte, mot alla pressfrihetens principer, leta reda på BBC:s källa. Kelly angav sig själv. I stället för att skydda honom bjöd departementet in landets ledande morgontidningar att gissa namnet på källan. Richard Hatfield från försvarsdepartementet fann, sa han under gårdagsförhören, detta helt naturligt. Doktor Kelly, den evige statstjänstemannen, serverades som förrädare. För några som en sanningssägare.

Blairs och den fyrkantige försvarsministern Hoons propagandaansvariga försökte avfärda Kelly som en medioker forskare i marginalen. I förhör i utrikesutskottet kallades Kelly för gycklare av en brutal labourrepresentant.

Avskalad sin yrkesheder, sin lojalitet, sitt vetenskapliga anseende gick Kelly ut i skogen med kniv och bedövningsmedel.

När Kelly begravdes hånade Blairs informationschef den döde genom att jämföra honom med roman- och filmgestalten Walter Mitty, en världsfrånvänd, lite löjligt självöverskattande man.

Tony Blair får möjlighet att be om ursäkt när han ska vittna. För närvarande vilar premiärministern ut i gamle popsångaren Cliff Richards Barbadosvilla.