ÅSIKT

Ett euro-ja på italienska

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Sverige har spelat ut sin roll som exempel och modell. Europa är likgiltigt till vårt medlemskap. Så grubblade Carl Bildt nyligen i Financial Times. Bitter både mot det folk som rekordsnabbt valde bort honom som statsminister och nu tvekar inför Myntet.

– Bildt misstar sig grovt. För den europeiska vänstern är det särskilt angeläget att Sveriges europeiska identitet förstärks. Era erfarenheter av social trygghet och relativ utjämning måste användas för att bygga ett mer solidariskt EU.

Så säger Gian Giacomo Migone, länge vice ordförande i italienska utrikesutskottet. Han är professor i USA:s historia, en av ledarna för den europeiska medborgarrättsrörelsen och kan kallas vänsterns skuggminister för utrikesfrågor.

Migone, som tillhör sitt partis vänsterfalang, avvisar den svenska vänsterns Europaideologi.

– Isolerade förmår nationerna mycket lite. Demonstrationer, hur stora och viktiga de än är, skapar inga politiska institutioner. Motståndaren är inte EU utan den superliberala globaliseringen, skyddad av the Washington-consensus. (Världsbanken, Valutafonden och WTO).

– Vilka slutsatser ska EU dra efter Irakkriget?, undrar jag.

– USA använder sin makthegemoni till att ställa sig utanför FN och ovanför internationell rätt. EU måste gemensamt motarbeta den sortens imperialism och förmå USA att ge upp sin unilateralism. Fredspolitiken har, som demonstrationerna visade, ett massivt folkligt stöd. Europatanken har freden som huvudidé. När vi splittrats har bakslagen blivit svåra: Jugoslavienkriget och Irakkriget.

– Bush hade dock stöd från flera EU-länder, invänder jag.

– Jo, främst från Tony Blair och Silvio Berlusconi. Berlusconi, Sydeuropas Bush-pudel, är en sabotör av europeisk enighet. Han säger nej till Koyoto, till EU:s Mellanösternpolitik och gemensam europeisk försvarsindustri. EU måste stärkas, inte försvagas, för att kunna bekämpa auktoritära politiker som Berlusconi och för att kunna stå mot USA:s utpressning.

– Svenska högerväljare skräms av ett EU som vågar kritisera Bushs politik, säger jag.

– Men de är väl ändå intresserade av demokrati och att kunna utkräva ansvar av de politiker de valt. Europa är inte en 52:e eller 53:e delstat i USA.

Vänstern å andra sidan borde inse de nationella demokratiernas begränsade räckvidd. Europa måste bygga en egen demokrati.

– Federalism, alltså?

– Jag vet att begreppet är främmande för många svenskar. Det är italienare och tyskar, båda med erfarenheter av diktaturer, som skräms av det nationalistiska. Vår svaghet i går är vår styrka i dag.

– Vi bör alltså säga ja till myntet och stabilitetspakten?

– Stabilitetspakten är mest en tysk-fransk uppgörelse. Tyskland gav upp marken för att garantera återföreningen. Pakten kan göras om och intressera sig för sysselsättningen. En gemensam valuta är viktig för att samordna den ekonomiska politiken. Samtliga landsorganisationer hos oss säger ja.

Ja-sidan borde föredra Gian Giacomo Migone framför Carl Bildt.

Olle Svenning