ÅSIKT

Bildt direkt olämplig som kommissionär

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Olyckligtvis har det uppstått spekulationer om vem Sverige ska utse till EU-kommissionär. Orsaken är främst att Göran Persson väntat alltför länge med att ge besked.

Margot Wallström är en högt kompetent kommissionär och om hon inte erbjuds eller helt enkelt avvisar en post i regeringen, så måste hon självklart bli kvar i Bryssel.

Besynnerligt nog har Wallström mätts mot Carl Bildt som tänkt EU-kommissionär. Folkpartiledaren har förvandlat sig till något slags pr-agent för högerpolitikern. Möjligen duger inga folkpartister.

Carl Bildt är i praktiskt taget alla avseenden en direkt olämplig kommissionär. Principiellt bör en sådan ha brett folkligt och parlamentariskt stöd, även om han eller hon inte representerar Sverige utan kommissionen. Bildts namn är oacceptabelt för socialdemokratiska sympatisörer. Givetvis också för vänster- och miljöpartister. Carl Bildt är varm Natovän och odlar särskilda relationer med den amerikanska högern. Den kombinationen ligger väldigt långt ifrån svenskt politiskt centrum, faktiskt också från europeiskt.

Av oklar anledning anses han vara en särskilt god internationell politiker med bred EU-erfarenhet.

Bildt har aldrig suttit i EU:s ministerråd, han saknar kunskap om unionens vardagsarbete. Hans insatser under FN-åren i Bosnien är bleka. Få skulle på allvar kunna hävda att han uträttade någonting av betydande värde där.

Den tidigare alliansen med Helmut Kohl gav Bildt tillgång till EU:s centrum. I dag finns ingen sådan mäktig Bildtbeskyddare. Hans ganska begränsade språkkunskaper skär av honom från mer förtroendefullt samarbete med det latinska Europa. Under det decennium som passerat sedan Bildt rekordsnabbt avsattes som statsminister har han ägnat sig mycket åt mer eller mindre framgångsrik utrikes affärsverksamhet. Få har glömt bort hans överslätade beskrivning av det ohyggliga inbördeskriget i Sudan. Han handlade i olja i landet för Adolf Lundins räkning och lovade att det skulle främja freden.

Mycket trovärdiga uppgifter säger att Carl Bildt faktiskt fått frågan om han är villig att vara en av kandidaterna till en post som EU-kommissionär. Göran Persson ville veta. Bildt har tackat nej till denna kandidatur. Hans ambitioner är högre. Hans mål är att bli Javier Solanas efterträdare.

Carl Bildt saknar således inte självförtroende och ambitioner. Däremot förefaller hans självbild vara uppblåst till en nivå som stämmer illa med det anseende han har i den europeiska politiken.

Om Göran Persson är angelägen om ett hyggligt socialdemokratiskt val till EU-parlamentet och vrida en något motvillig opinion i mer EU-positiv riktning måste han snarast göra klart att den blivande EU-kommissionären är Margot Wallström.

Olle Svenning