ÅSIKT

Labour kommer att vinna – trots Tony Blair

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

De hatar honom. De kan aldrig förlåta Tony Blair för krigsalliansen med George W Bush, säger Polly Toynbee medan vi smakar av ett svalt vitt vin på 4 Millbank, en besynnerlig byggnad där tv-studior trängs med restauranger.

Hon talar om den hårda kärnan av labour-aktivister.

Toynbee är en av the Guardians skarpaste krönikörer och medförfattare till den nya boken ”Better or worse”, som analyserar vad labour åstadkommit under åtta års regerande.

Polly Toynbee är upptagen av den brittiska klassfrågan.

Hon arbetade för en tid i den slitsamma, uselt avlönade tjänstesektorn.

–?Labour har brutit med Thatcherperiodens sociala ignorans och klassförakt. Med minimilöner, som regelmässigt skrivs upp, hejdas den grova löneexploateringen. Miljontals familjer har befriats från fattigdom genom drastiskt höjda bidrag och förmånliga skattereduktioner.

Vi talar om den offentliga sektorn och den europeiska borgerlighetens försök att privatisera alltmer av den.

–?Labourregeringen har systematiskt rustat upp NHS (den offentliga nationella hälsovården). Köerna börjar försvinna och därmed minskar efterfrågan på privat vård. Skolsystemet, så förtvinat under de många högeråren, har översköljts av skattemedel.

Labour har skrivit socialt kontrakt med facket, den självklara samarbetspartnern, och brutit sönder den gamla auktoritära högercentralismen. Skottland och Wales har erövrat anständigt självstyre. liksom kommunerna. Tillväxten ligger på samma höga nivå som den svenska och sysselsättningsgraden är nästan i nivå med Sveriges.

Ändå, labour kommer att göra ett ganska dåligt val och, framför allt, valdeltagandet riskerar att sjunka ytterligare och hamna knappt över 50 procent.

–?Folk protesterar mot kriget. Förtroendesiffrorna för Blair skriker av minus. Och högerkampanjen mot invandrare skrämmer väljare från labour, säger Toynbee.

–?Medievillkoren för labour är svårartade. Högerpressen vräker ut sin främlingsfientlighet och förföljer Blair. Vi som står mer åt vänster kritiserar hans krigspolitik. Ingen försvarar regeringen. Ministrarna är ängsliga för att berätta om omfördelning och sociala reformer.

– Det kan skrämma medelklassen.

Tony Blair, aningen sliten och berövad det mesta av sin magi. säger farväl till politiken med en diskret seger: ”Under Blairs epok har det varit bättre än på decennier att vara brittisk”, sammanfattar Toynbee i sin bok. Hon tillägger: att labour inte älskas beror på att de ställde upp på Bushs krig och saknade en progressiv framtidsberättelse.

”Rösta på Blair, så får ni Gordon Brown.” Möjligen vinner labour en och annan röst på den parollen. Finansminister Brown, distanserad och tystlåten, betraktas som en man ur Rörelsen.

Hans åsikter skiljer sig inte väsentligt från Blairs.

Möjligen är han mer skeptisk till EU.

Olle Svenning